Oct 8, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 30 Comments

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ…

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ… Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ LÒNG TA SẮT ĐÁ HÁ LUNG LAY? Thân gửi Nguoingodao! Trong thư trước tôi đã dùng luận cứ Phật môn giải tỏa khúc mắc và nỗi niềm tâm linh của trò. Giờ đây để tôi tiếp tục luận giải về những gì mà cố ni trưởng Thích Nữ Trí Hải viết về “Giáo pháp Mật tông” thông qua tựa đề “Các giai đoạn tu quán”. Trước khi vào phần chính tôi đặt câu hỏi cho trò như sau: Một người được kẻ khác cho là chuyên gia trong lĩnh vực Ngân hàng, họ có thể dùng sai thuật ngữ Tài chánh không? Một bác sĩ được coi là chuyên viên Y khoa cấp 2, có thể nào dùng sai thuật ngữ Y học? Đương nhiên là không! Nhưng nếu cử tọa nghe thấy anh ta dùng sai từ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status