Aug 27, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 232 Comments

Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN (Bài mở)

Lời ngỏ: Như học đường có Nội quy,  như cơ quan có Nguyên tắc, như xã hội có Luật pháp để mọi người tuân thủ, nay Mật gia Song Nguyễn tịnh trú có Thanh quy nhằm giúp bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị (bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật gia Song Nguyễn (học trò đã được Quy y Tam bảo) tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện. Tôi trân trọng giới thiệu Thanh quy như sau (ai chưa đọc được thư này có thể đọc Thanh quy ở phần đề mục Thư ngỏ)

THANH QUY THỰC HÀNH

YOGA THANH TRÍ

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. MỤC ĐÍCH

Thanh quy thực hành Yoga Thanh Trí được ban hành để nêu cao tinh thần tự giác

trong hoạt động thân-ngữ-tâm của MGSN (Mật gia Song Nguyễn)

 1. ĐỐI TƯỢNG

Thanh quy này áp dụng đối với tất cả những bạn đọc mới trên trang mạng chanhtuduy.com, những bạn đọc đã có Pháp danh nhưng chưa phải là Học viên chính thức của MGSN, những Học viên chính thức của MGSN.

 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Thanh quy này, các từ ngữ được hiểu như sau:

 • Vị Đạo sư Mật giáo: Là Vị Thầy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn.
 • MGSN: Mật Gia Song Nguyễn, tức Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn; là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng; cũng là CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn.

II. NỘI DUNG THANH QUY

 1. ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN ĐỌC MỚI TRÊN TRANG MẠNG CHANHTUDUY.COM

Những bạn đọc mới, đọc bài và viết phản hồi/bình luận tối thiểu là 30 bài trên chanhtuduy.com sẽ được Vị Đạo sư Mật giáo đặt Pháp danh Mật giáo và cấp tài khoản đọc tiếp 1400 bài và 70 bài giảng tiếp theo.

 1. ĐỐI VỚI NHỮNG BẠN ĐỌC ĐÃ CÓ PHÁP DANH NHƯNG CHƯA PHẢI LÀ HỌC VIÊN CHÍNH THỨC CỦA MGSN

Những bạn đọc đã có Pháp danh Mật giáo, để được trở thành Học viên chính thức của MGSN, xin vui lòng đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • (1) Đọc bài và viết phản hồi/bình luận trên trang mạng chanhtuduy.com tối thiểu một tuần một lần, liên tục ít nhất trong một năm.
 • (2) Viết thư (email) trình bày nguyện vọng được trở thành Học viên chính thức của MGSN trực tiếp đến Vị Đạo sư Mật giáo.
 • (3) Đối với các đạo hữu đã có gia đình, để được trở thành Học viên chính thức của MGSN cần có sự đồng thuận của người thân để tránh trường hợp hiểu lầm về sau.

Đối với các đạo hữu dưới 18 tuổi, để được trở thành Học viên chính thức của MGSN cần có sự đồng ý trên comments bên cạnh hoặc trên giấy tờ của cha mẹ hoặc người giám hộ.

***LƯU Ý CHUNG:

Những bạn đọc mới chưa có Pháp danh Mật giáo và những bạn đọc đã có Pháp danh Mật giáo nhưng chưa phải là Học viên chính thức của MSGN, khi viết phản hồi/bình luận trên chanhtuduy.com cần tuân thủ những quy định sau đây:

 • Viết phản hồi/bình luận trên trang mạng chanhtuduy.com bằng ngôn ngữ trang nghiêm, đúng quỹ đạo Chánh pháp.
 • Không viết phản hồi/bình luận không có đầy đủ họ tên, không viết tên một âm tiết (Tuấn, Nam, Mai,…), không dùng email giả mạo.
 • Không viết phản hồi/bình luận mang tính tranh luận rơi vào thái độ hơn-thua, được-mất, khen-chê, vinh-nhục.
 • Không phê bình giáo pháp (Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa).
 1. ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC VIÊN CHÍNH THỨC CỦA MGSN

Những Học viên chính thức của MGSN phải tuân thủ những quy định sau đây:

 • (1) Tôn kính và không buông lời tà kiến với Vị Thầy.
 • (2) Tác pháp Quy y Tam Bảo mỗi ngày.
 • (3) Chánh kiến:
 • Chánh kiến về thờ tự: Thờ những bậc đáng thờ; không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật.
 • Chánh kiến về tôn kính: Kính những bậc đáng kính (Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Thánh giả, Thành tựu giả, Trưởng lão, Đạo sư chân chính, Hành giả đạo Phật chính thống).
 • Chánh kiến về luận điểm: Nói hoặc viết dựa trên quan kiến Phật môn, theo Thánh giáo lượng.
 • Chánh kiến về giải thoát: Xác quyết chỉ có cõi giới Niết Bàn mới đoạn trừ vô minh, phiền não, gọi là Niết Bàn tịch tĩnh, hoặc là cõi giới Tây phương Cực lạc.
 • (4) Giữ kín việc tu tập.
 • (5) Điện đàm nối kết tâm linh với Vị Thầy.
 • (6) Tham dự các Pháp hội, Pháp sự Mật gia khi Vị Thầy thông bạch và cho phép.
 • (7) Tối thiểu một tháng tham gia vân tập đạo chúng Mật gia một lần. Trong trường hợp không tham gia được vì lý do chính đáng, cần trình bạch lên Vị Thầy.
 • (8) Huynh đệ Kim cang lục hoà, kính trọng người trên. Xưng hô theo đúng quỹ đạo Chánh pháp (đọc bài Xưng hô trong đạo Phật).
 • (9) Tinh tấn trong việc đọc bài và viết phản hồi/bình luận trên trang mạng chanhtuduy.com mỗi tuần tối thiểu 1 lần, trừ những trường hợp được sự cho phép của Vị Thầy.
 • (10) Viết phản hồi/bình luận trên trang mạng chanhtuduy.com bằng ngôn ngữ trang nghiêm, tôn kính, đúng quỹ đạo Chánh pháp. Không tranh luận rơi vào thái độ hơn-thua, được-mất, khen-chê, vinh-nhục.
 • (11) Không thoái chuyển Bồ đề tâm.
 • (12) Không phê bình giáo pháp (Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa).
 • (13) Không giao du thân thiết với ác hữu, ác tri thức.
 • (14) Trong lúc đang tham gia Pháp hội, Pháp sự, hoặc khi đang ở tại Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn, không làm những chuyện phù phiếm như đùa cợt, nói lớn tiếng, gây ồn ào, không phiếm luận chuyện đời.
 • (15) Không được xem đây nghe kia trong vòng 03 năm đầu theo học tại MGSN.
 • (16) Gieo duyên với chúng sanh bằng khả năng có thể.
 • (17) Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn mà thực hành 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1, sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh mà ngược lại.

III. TRÁCH NHIỆM TÂM LINH

Tất cả những bạn đọc mới trên trang mạng chanhtuduy.com, những bạn đọc đã có Pháp danh nhưng chưa phải là Học viên chính thức của MGSN, những Học viên chính thức của MGSN có trách nhiệm tuân thủ Thanh quy này. Nếu ai vô tình hay cố ý làm trái với tinh thần trên, có lẽ sẽ được Vị Thầy dùng biện pháp thứ 4 được ghi trong kinh “Người chăn ngựa” là mời ra khỏi diễn đàn chanhtuduy.com đối với bạn đọc chưa và có Pháp danh; hoặc mời ra khỏi Mật gia Song Nguyễn đối với Học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn.

IV. THẨM QUYỀN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THANH QUY

Việc sửa đổi, bổ sung Thanh quy này thuộc thẩm quyền của Vị Đạo sư Mật giáo.

 

                                                                 Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lí học và ứng dụng Yoga Thanh Trí                                  

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng.

Chủ nhiệm CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn.

                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                      

–  Vị Đạo sư Mật giáo MGSN

–  Các Huấn luyện viên MGSN

–  Lưu hành chính MGSN


Bản dịch tiếng Anh: Letter to disciples No. 212: SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S REGULATIONS (Thanh quy Mật gia Song Nguyễn)

 1. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ!

  Con xin y giáo phụng hành ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì sự nghiêp hoằng dương chánh pháp!

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp tỏa khắp muôn nơi vì lợi lạc của chúng sinh!

  Om Mani Pahme Hum!

 2. Kính bạch Thầy!

  Có câu rằng “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy“, hoạt động của bất kỳ một tổ chức hành chính nào đều có những nội quy (quy định nội bộ của cơ quan mình), có nguyên tắc, như xã hội có Pháp luật. Tuy nhiên, đọc toàn bộ thanh quy của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng, CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng – Mật gia Song Nguyễn con hiểu rằng đây không phải sự gò ép, bắt buộc, không tư lợi cá nhân, không vị thế hay đặt lợi ích của Mật gia Song Nguyễn lên hàng đầu. Bởi vì, thanh quy này là vì lợi ích của những bạn đọc chanhtuduy.com, bạn đọc được đặt pháp danh, học viên chính thức của Trung tâm, Câu lạc bộ. Như lời vị Thầy dạy, đó là thanh quy để “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Theo nghĩa tiếng Việt, con hiểu  thanh quy là những quy định mà bạn đọc, bạn đọc được đặt pháp danh và học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn cần tuân thủ nhằm thanh lọc những tập khí, nhiễm ô để đạt ba tiêu chí như lời Thầy dạy. Đây là sự công khai, minh bạch rõ ràng để bất kỳ ai có thể thấy được những quy định cần tuân thủ qua các giai đoạn thực hành Yoga Thanh trí tại Trung tâm, Câu lạc bộ. Con xin ghi nhớ và tuân thủ 16 điều quy định đối với học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn. Con cảm tạ ơn Thầy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng, thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng đã ban hành thanh quy này.

  Con xin cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho bản thân con, các hội viên chính thức của MGSN, các bạn đọc có được vũ khí tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để luôn tuân thủ các quy định này nhằm lợi mình, lợi người và hướng tới mục tiêu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Mật Hồng Vân says:
   Kính bạch Thầy!

   Con hoan hỉ khi được đọc thư gửi các trò số 212: ” Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn”. Con xin y giáo phụng hành!

   Qua phần comment của đạo huynh Mật Quốc sanh giúp con hiểu thêm về những lợi lạc và ý nghĩa của Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn do Thầy biên soạn.

   Con cảm tạ ơn Thầy đã biên soạn ra Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn.

   Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

   Om mani padme hum.

    

    

    

 3. Mật Định Cảnh says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài thư gửi các trò 212:” thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  con xin nghe theo lời giáo huấn của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  oh mani padme hum.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dẫn chúng con rõ ràng minh bạch thông qua thanh quy Mật gia Song Nguyễn giúp bạn đọc, học trò có pháp danh nhưng chưa chính thức và học trò chính thức thực hành Yoga thanh trí đúng theo quỹ đạo chánh pháp, nhằm không thất thoát công đức vốn đã ít ỏi để dần đạt được ba mục đích hiện hữu: hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành công trong cuộc sống và đạt được tiêu chí an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Thầy luôn tính toán chi li, lường trước mọi khó khăn có thể xảy ra đối với những ai tiếp cận được với nguồn sáng chánh kiến của chanhtuduy.com nên Thầy tạo ra cho chúng con một hàng rào bảo vệ an toàn thông qua những quy định của thanh quy Mật gia Song nguyễn, giúp chúng con vượt qua những chướng ngại, chướng duyên trên đạo lộ giải thoát. Con hiểu rằng, những quy định trong thanh quy của Mật gia Song Nguyễn không chỉ mang tính chất hành chính như các nơi khác mà đây là tâm lực, trí lực của Thầy đã đặt vào đó, tạo cho chúng con một bức tường chánh kiến kiên cố, có sự gia hộ của Thầy và Bổn Tôn mà những bọn tà linh, tà lực, tà quyền không thể chạm đến chúng con khi chúng con tuân theo lời dạy của Thầy, tuân theo thanh quy của Mật gia Song Nguyễn.

  Con xin ghi nhớ thanh quy của Mật gia Song Nguyễn và con hoan hỷ y giáo phụng hành!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn mà Thây đã biên soạn để chúng học trò trên con đường học đạo cũng như các bạn đọc và đạo hữu mới tiếp cận đến Chanhtuduy.com biết được những điều nên làm và những việc cần tránh. Như Thầy đã dạy “như cơ quan có Nguyên tắc như xã hội có Luật pháp để mọi người tuân thủ, nay Mật Gia Song Nguyễn tịnh trú có Thanh quy nhằm giúp bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị ( bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật Gia Song Nguyễn ( học trò đã được Quy y Tam bảo) tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện” đã cho chúng con thấy được sự từ bi của Thầy đến chúng con để chúng con biết trân quý cơ hội được ghé thăm và định cư tại Mật Gia tịnh trú trong kiếp này khi biết tuân thủ đúng với thanh quy.

  Con nguyện cầu cho con, các huynh đệ Mật Gia và các bạn đọc sẽ thực hành đúng theo Thanh Quy Mật Gia ngõ hầu “ Đời nay an lạc, đời sau cực lạc”.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ!
  Con xin y giáo phụng hành
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 7. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Những thanh quy Thầy đưa ra như một tấm bản đồ hướng dẫn cho từng đối tượng (bạn đọc, học trò dự bị, đệ tử MGSN) biết những gì mình cần làm một cách rõ ràng, cụ thể hơn. Những thanh quy (luật pháp) ở thế gian giúp cho cuộc sống của con người trở nên văn minh và an toàn hơn. Còn thanh quy của MGSN giúp cho những ai có ý nguyện lưu trú ở đây không những “tự chủ bản thân, viên thành ước nguyện” mà còn làm “lợi lạc tha nhân” nữa. Con hiểu được rằng những quy định này cũng chính là phương tiện thiện xảo của Thầy giúp cho chúng con tích tập công đức, đồng thời hạn chế bớt những chướng ngại trên con đường về Tây Phương cực lạc.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 quy định mà Thầy dành cho những học viên chính thức của MGSN. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm mà luôn tuân thủ thanh quy để làm lợi lạc cho mình và tha nhân.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 9. Mật Thạnh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài thư gửi các trò Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn

  Con xin y giáo phụng hành

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy  Cô

  Om Mani Padme Hum

 10. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Mỹ Lạc đã đọc Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn. Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 11. Trần văn Quý says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ! Con cám ơn Thầy!
 12. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thanh quy của MGSN và hiểu được những quy định cho trường hợp của bản thân. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy biên soạn.

  Có nói rằng “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn có thể coi là bộ quy tắc ứng xử cho bạn đọc, học trò dự bị và học trò chính thức nương theo đó để không bị lúng túng, loay hoay trong quá trình tầm cầu đạo pháp và khai thai tốt nhất đảo báu chánh pháp chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho tất cả bạn đọc, học trò mật gia dự bị và chính thức nắm chắc thanh quy này để tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân và viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô

  Con đã đọc thư gửi các trò 212″ Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ! Con xin y giáo phụng hành tuân thủ thực hành thanh quy của MGSN thưa Thầy! Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 15. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Qua bài viết con cảm nhận rằng đối với thế gian thì ở bất kỳ công ty, cơ quan nào đều có nội quy riêng. Nhưng tựu trung đều muốn ràng buộc người khác vào khuôn khổ ấy để giảm thiểu tối đa thất thoát lợi ích của công ty, cơ quan đó. Còn đối với thanh quy của Mật gia dù về hình thức có vẻ là “bắt buộc” “gây khổ” nhưng ẩn bên trong là tấm lòng từ bi của Thầy bởi chúng con tinh tấn thực hành pháp nhiều thì lợi cho chúng con “thực hành pháp mọi việc sẽ hanh thông, không thực hành pháp mọi việc sẽ rắc rối – Lạt ma Zopa” chứ đâu phải lợi cho Thầy. Và hình như trong thời buổi này người ta thích chơi hơn thích học, “thích bắt buộc” hơn thích tự giác… Mặc dù, đạo Phật là đạo tự giác nhưng vì thời buổi hiện nay căn cơ con người không dũng mãnh trong việc tầm cầu giải thoát bởi có quá nhiều cám dỗ nên đôi khi Thầy cũng phải “tùy thuận” chúng sanh mà sử dụng những phương tiện, những phương pháp phù hợp để có thể giúp chúng sanh tinh tấn thực hành pháp mà tiến nhanh về thành phố giải thoát.

  Con cảm ơn Thầy!

  Cầu nguyện cho bản thân con và những bạn đọc, những huynh đệ Mật gia sẽ tuân thủ tốt thanh quy Mật gia. Om Ah Hum!

 16. Kính bạch Thầy!

  Đọc Thanh quy của Mật gia Song Nguyễn, con nhận ra rằng những điều này tuy là quy định được đề ra để chúng con nương theo đó mà thực hiện, nhưng đồng thời cũng là quyền lợi của chúng con. Tùy theo chúng con thuộc đối tượng nào, là bạn đọc mới, bạn đọc đã có pháp danh nhưng chưa phải là học viên chính thức, hay đã là học viên chính thức, chúng con sẽ có những “quyền lợi” riêng và cũng là những điều cần tuân thủ. Con hoan hỷ vì với sự công khai, minh bạch, rõ ràng của Mật gia Song Nguyễn, bạn đọc và chúng con sẽ hiểu được mình được hưởng những “quyền lợi” gì và cần phải làm gì để được hưởng những “quyền lợi” đó và tăng thêm “quyền lợi”, từ đó “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân và viên thành ước nguyện”.

  Con cảm tạ Thầy đã đề ra thanh quy của Mật gia Song Nguyễn. Con nguyện sẽ nương theo thanh quy này mà thực hiện, điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm trong hồng ân Tam bảo thông qua chanhtuduy.com!

   

 17. Mật Diễm says:
  Kính  bạch  Thầy  .

  Con đã  đọc  bài  viết “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ.

  Con  cầu  nguyện Bổn  Tôn   thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ban cho chúng con vũ khí  tỉnh thức , chú tâm, chánh niệm trong tương lai  cho bản thân  con  và  các huynh đệ kim  cang  và  các bạn đọc đã  có pháp danh hoặc chưa có pháp danh  làm theo thanh quy  do vị  Thầy từ bi biên soạn để ”  tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”.

  Con  cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh  uống được tỉnh thức với trạng thái giác  ngộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM  AH  HUM

 18. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đọc bài rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dẫn chúng con rõ ràng, minh bạch giúp bạn đọc, học trò có pháp danh nhưng chưa chính thức và học trò chính thức được thực hành yoga thanh trí đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 quy định mà Thầy dành cho những học viên chính thức của MGSN. Con thành tâm cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, luôn tuân thủ thanh quy của MGSN nhằm lợi mình, lợi người để an lạc đời này cức lạc đời sau .

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum !

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết với nội dung xuyên suốt về thanh quy Mật gia Song Nguyễn tịnh trú đối với bạn đọc mới cũng như cũ, bạn đọc có pháp danh và bản thân những hội viên chính thức.  Những quy định, những đường dẫn trong bài viết về thanh quy không mang tính ép buộc song ở đó là kim chỉ nan để khi “bước vào cửa đạo” không tạo ra những lỗi lầm. Bài viết cũng thêm một lần nhắc nhở chúng con trên tinh thần tinh tấn tu tập, và thực tế là nếu chúng con tinh tấn thì bản thân chúng con hưởng “lợi” song vốn tính dãi đãi buông lung, lẫn nữa hẹn ngày mai trong khi vô thường không ai biết trước. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm tới mọi chúng sanh hữu duyên, ban những phương tiện thiện xảo  “đánh thức” và nhắc nhở chúng con trên hành trình tu tập, ngõ hầu đạt được hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình , thành công xã hội cũng như tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thẫm đẫm hông ân Tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, để để chúng con luôn nhận được ơn phước gia trì của chư vị Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng tải Thanh quy của Mật gia Song Nguyễn như là kim chỉ nam những điều nên làm và không nên làm, giúp cho đệ tử chúng con và chúng sanh hữu duyên (bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị) được có cơ hội văn tư tu theo quỹ đạo chánh pháp dưới sự hướng dẫn, dạy bảo của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho chúng con sẽ luôn biết trân quý mối duyên lành ngàn năm hy hữu với vị Thầy, với Chanhtuduy.com mà ghi nhớ Thanh quy này cùng những lời dạy quý báu của vị Thầy nhằm “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy tâm linh, bậc Đạo sư Mật giáo tôn quý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Chủ nhiệm CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn cùng vị phối ngẫu của ngài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu mong đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, truyền dạy Yoga Thanh trí của vị Thầy, của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng sẽ luôn được nhiều hanh thông, thuận lợi và ngày càng lan tỏa hương đạo khắp năm châu.

  Om Mani Padme Hum!

 21. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy biên soạn. Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ra những thanh quy này, giúp chúng con thực hành Yoga Thanh Trí theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con xin ghi nhớ và hoan hỷ y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho chúng con chú tâm, tỉnh thức, chánh niệm để không vi phạm những thanh quy này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc” Thư gửi các trò 212 : THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN ” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với  những Thanh Quy Mật Gia song Nguyễn giúp bạn đọc, học trò có pháp danh (chưa chính thức) và học trò đệ tử Mật Gia Song Nguyễn(học trò đã quy y Tam Bảo). Con xin ghi nhớ và hoan hỷ phụng hành.

  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con,luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, luôn tuân thủ thanh quy Mật Gia Song Nguyễn để làm lợi lạc cho mình và tha nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 23. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài” Thư gửi các trò 212: Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn”. Con cảm tạ ơn Thầy đã đặt ra thanh quy nhằm giúp những bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị và đệ tử Mật Gia Song Nguyễn được tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân và viên thành ước nguyện. Con xin y giáo phụng hành 16 quy định dành cho đệ tử Mật Gia Song Nguyễn.

  Cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm.

  Cầu mong tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố của sự giải thoát.

  Om mani padme hum.

  • Kính Bạch Thầy!

   Con đã đọc “Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn “rồi ạ.

   Con cảm tạ ơn Thầy con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

   Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Om Mani Padme Hum.

    

 24. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn. Con cảm ơn Thầy đã thông bạch cho chúng  con nương theo mà làm để làm lợi lạc cho mình và cho chúng sanh. Thanh quy đưa ra như chiếc la bàn định hướng cho chúng con không lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp. Bất kì hành vi nào dù vô tình hay cố ý làm sai lệch cũng đem lại hậu quả cho người tu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con xin cầu nguyện cho con luôn tỉnh thức trước mọi hành vi thân, ngữ, tâm để tuân thủ nghiêm túc Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 25. Mat Kha Phuc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết thư gửi các trò 212: thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con kim chỉ nam những điều nên làm và không nên làm, không những giúp chúng con văn tu tư theo quỹ đạo chánh pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy mà còn giúp chúng con tích tập công đức.

  Con xin ghi nhớ  và y giáo phụng hành thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện Bổn tôn, thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con tỉnh thức, chánh niệm  và chú tâm luôn làm theo thanh quy để “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 26. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thanh quy của Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng & Thực Hành Yoga Tây Tạng – CLB Khảo Cứu và Ứng Dụng Yoga Tây Tạng – Mật Gia Song Nguyễn .
  Qua đó con hiểu được rằng, phàm bất luận là trong việc gì của thế gian, cũng đều có quy định, quy tắt riêng nhầm đảm bảo tính chất nề nếp, văn minh, an toàn và hiệu quả.
  Cũng vậy, thanh quy ở Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy đặt ra nhầm giúp bạn đọc, học trò dự bị ( bạn đọc có Pháp danh ) và đệ tử Mật Gia Song Nguyễn ( học trò đã quy y Tam Bảo ) chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình đi đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp. Cũng như biết làm những gì cần phải làm để tích tập công đức và trí tuệ . Và tránh những điều cần nên tránh, để không bị thất thoát công đức và không phạm phải lỗi trọng thị là nguyên nhân tự mình cắt đứt duyên lành, ảnh hưởng đến huệ mạn trong nhiều kiếp.
  Tựu trung là nêu cao tinh thần tự giác trong hành vi thân, ngữ, tâm mà vị Thầy đã chỉ ra để ” tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân và viên thành ước nguyện ” thông qua thanh quy này.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con cùng huynh đệ kim cang luôn ” tỉnh thức, chú tâm và Chánh niệm ” và không phạm phải thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 28. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò số 212.

  Con hoan hỷ với với sự công khai, minh bạch, quang minh chính đại của Mật gia Song Nguyễn đối với bạn đọc chanhtuduy.com, với các học viên dự bị và các học viên chính thức.

  Con xin ghi nhớ và tuân thủ 16 điều quy định đối với học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn ngõ hầu giúp chúng con tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện.

  Con xin cầu nguyện Bổn tôn Quan Âm Tứ Thủ thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy tâm linh gia hộ cho con có được vũ khí tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm, để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 29. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ. Con hoan hỷ với 16 quy định giúp cho bạn đọc chanhtuduy.com, những học trò dự bị như con và các huynh đệ là hội viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn có cơ hội thực hành Yoga Tây Tạng theo đúng quỹ đạo chánh pháp, biết những điều được làm, cần làm và không được làm. Con xin y giáo phụng hành. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

   

  Om Mani Padme Hum.

 30. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò số 212 “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ra những thanh quy cho bạn đọc chanhtuduy, học trò có pháp danh chưa chính thức và học trò chính thức của Mật Gia để học trò có thể lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình Văn-tư-tu của mình.

  Con cầu nguyện cho con tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm trên mọi hành vi thân ngữ tâm của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  om ah hum

 31. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy vì chúng học trò , chúng sanh mà lập nên thanh quy cho từng đối tượng là bạn đọc, là học trò chưa có pháp danh, là học trò có pháp danh, là học trò chính thức. Con hiểu vì từ bi nên vị Thầy lo cho chúng học trò, chúng sanh sẻ có lắm lúc vô minh mà phạm phải những điều đã được vị Thầy chỉ ra , nặng hơn nửa sẻ đánh mất cơ hội được thân người, cơ hội được tu tập chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ 16 điều được vị Thầy chỉ ra đối với học trò chính thức:

  1: Tôn kính và không buông lời tà kiến với vị Thầy!

  2: Tác pháp quy y Tam bảo mỗi ngày.

  3: Chánh kiến

  Chánh kiến về thờ tự

  Chánh kiến về tôn kính

  Chánh kiến về luận điểm

  Chánh kiến về giải thoát

  4: Giữ kín việc tu tập

  5: Điện đàm kết nối tâm linh với vị Thầy

  6: Tham dự các pháp hội, pháp sự Mật Gia khi vị Thầy thông bạch và cho phép.

  7: Tối thiểu 1 tháng tham gia vân tập đồ chúng Mật Gia một lần.

  8: Huynh đệ kim cang lục hòa, kính trọng người trên.

  9: Tinh tấn trong việc đọc bài và viết phản hồi, comment trên trang mạng.

  10: Viết phản hồi/ bình luận trên trang mạng chanhtuduy bằng ngôn ngữ trang nghiêm, tôn kính, đúng quỹ đạo chánh pháp. Không tranh luận rơi vào thái độ hơn thua, được mất, khen chê, vinh nhục .

  11: Không thoái chuyển Bồ đề tâm

  12: Không phê bình giáo pháp ( Tiểu Thừa, Đại Thừa , Mật Thừa)

  13: Không giao du thân thiết với ác hữu, ác tri thức.

  14: Trong lúc tham gia pháp hội, pháp sự hoặc nơi tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn không làm những chuyện phù phiếm như đùa cợt, không nói lớn tiếng, không gây ồn ào, không phiếm luận chuyện đời .

  15: Không xem đây nghe kia trong vòng 3 năm đầu khi theo học Mật Gia Song Nguyễn.

  16: Gieo duyên với chúng sanh bằng khả năng có thể.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con cảm tạ Thầy đã ban hành Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn cho chúng con và các bạn đọc gần xa có thái độ chuẩn mực và biết những gì cần phải làm khi bước vào cánh cổng MGSN.

  Con hiểu rằng Sữa Sư Tử Tuyết chỉ có thể đựng bằng bình vàng ròng. Cũng vậy, người tu cần chuẩn bị cho mình “chiếc bình tâm thức”  thích hợp mới có thể đón nhận Giáo Pháp. Trường hợp người tu có chiếc bình tâm thức là chiếc bình bị lủng, chiếc bình lật úp, chiếc bình bị dơ và chiếc bình đã đầy thì họ chẳng thể tiếp nhận Giáo Pháp được. Nên rằng con cảm niệm Thanh Quy của MGSN là phương tiện thiện xảo của vị Thầy giúp chúng con và chúng sanh gạn lọc chiếc bình tâm thức của mình theo tiêu chí: “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”.

  Thêm vào đó, Pháp Yoga Tây Tạng của vị Thầy đang được những người là Giáo Sư, Tiến Sỹ, Bác Sỹ, Kỹ Sư,…không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới tán thán. Ở thế gian, một khóa học cao học còn tốn đến hàng chục triệu đồng trong khi thời hạn chỉ vài năm và tương lai chưa đảm bảo. Thì với một người mới đến chanhtuduy.com, chỉ cần comment 30 bài là có tài khoản, tinh tấn trong một năm và có thỉnh nguyện vị Thầy đúng pháp sẽ được xét duyệt Quy Y, thời gian đào tạo cho đến khi Giác Ngộ Tối Thượng và thành quả là: Gia đình hạnh phúc, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội ở đời này và vãng sanh Cực Lạc đời sau. Trang mạng chanhtuduy.com còn có số bài viết lên đến 1.400 bài viết với số lượng comment trên 50.000 với đủ loại lĩnh vực, phù hợp với nhiều căn cơ khác nhau. Tính ra sự đầu tư vào vận mệnh tâm linh của mình qua chanhtuduy.com có cái giá quá rẻ mà lợi lạc vượt xa gấp nhiều lần những gì người thế gian có thể tưởng tượng. Vì vậy với người mới mà những Thanh Quy này còn không nghiêm túc chấp hành thì làm sao họ có thể tiến bước trên đạo trình Giải Thoát?

  Những Thanh Quy này còn là kim chỉ nam để bản thân chúng con quán xét lại hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình theo quỹ đạo Thầy-Phật-Pháp-Tăng một cách chuẩn mực. Bằng việc tuân theo đúng những Thanh Quy này, vận mệnh tâm linh của chúng con sẽ được đảm bảo và trưởng dưỡng thay vì hao mòn bởi ác hạnh. Và con cũng hiểu rằng, khi chúng con vi phạm trầm trọng những điều này, cũng là lúc chúng con tự phá hoại vận mệnh tâm linh của mình, trở thành những “tử thi” mà đại dương dù mênh mông cũng chẳng thể nào dung chứa. Cầu nguyện cho những học viên chính thức và bạn đọc chưa có pháp danh không trở thành “con ngựa” lì lợm thứ 4 mà phạm phải sai lầm trầm trọng như vậy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh mở cánh cửa bước vào thành phố Giải Thoát.

  Om Ah Hum.

 33. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư gửi 212: Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn.

  Con xin ghi nhớ và hoan hỷ thực hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban hành thanh quy, nhầm giúp cho, bạn đọc mới, bạn đọc có Pháp danh nhưng chưa phải là học viên chính thức và học viên chính thức, hiểu và thực hành đúng quỹ đạo chánh Pháp, để tích tập công đức và có cuộc sống an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum. 

 34. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia song Nguyễn” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã ban thanh quy Mật gia song nguyễn, để cho chúng con theo đó mà tự giác làm theo “y giáo phụng hành”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng thắt chặt cội gốc các điều lành.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc nội dung thanh quy rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!!

 36. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong thư 212 rồi ah con đọc xông thanh quy của Mật Gia rồi con sẽ hắt ghi trong tâm và y giáo phụng hạnh cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh OM ah hùm

 37. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc Thanh Quy Thực Hành Yoga Thanh Trí rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư 212 của Thầy”Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn”. Như trong lời ngỏ Thầy đã viết. Học đường có nội qui, các cơ quan, đoàn thể đều có nguyên tắc,  như xã hội có luật pháp để mọi người tuân thủ. Mật Gia Song Nguyễn tịnh trú có thanh qui nhằm giúp cho bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị( bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật Gia Song Nguyễn ) học trò đã được qui y Tam Bảo) tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 điều qui định Thầy đã nêu ra, để không đánh mất cơ hội đến xứ sở đầy ngọc báu chanhtuduy.com. nhằm tích tập công đức, để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 39. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò 212 của Thầy rồi ạ

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua  kênh vận chuyển của vị Thầycho con luôn tỉnh thức và chú tâm làm theo thanh quy Mật Gia Song Nguyễn Thầy đã đề ra

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua thư gửi các trò 212 ” Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ xin tuân theo ” Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” và thành tâm nghe theo lời dạy bảo của Thầy.

  Với vai trò là học trò có pháp danh nhưng chưa là học viên chính thức của Mật Gia Song Nguyễn, con biết mình phải tự chủ bản thân rất nhiều  bên cạnh việc tỉnh thức chú tâm chánh niệm với mọi hành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đề ra Thanh quy và chính Thanh quy là kim chỉ nam cho chúng con quán xét thân ngữ tâm của mình với ý niệm là hoàn thành con đường văn, tư, tu đi đến giải thoát vì thân người quý hiếm, đời người thật vô thường. Do đó biết trân trọng đạo pháp, sùng kính Đạo sư là điều cần phải hiểu và tuân theo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 41. Mật. Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thư 212 ” THANH QUY MẬT GIA SONG  NGUYỄN ” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã  thông bạch những thanh quy của Mật Gia  để cho chúng con noi theo mà làm lợi lạc cho mình và cho người, và là kim chỉ nam để cho chúng con trong quá trình  văn, tư , tu và nhũng hành vi thân ngữ tâm không lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con hoan hỷ với thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn giúp cho bạn đọc chanhtuduy, học trò dự bị và học trò Mật Gia Song Nguyễn được quyền lợi tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhâ, vien thành ước nguyện.

  Con cầu nguyện cho bản thân con và những bạn đọc, huynh đệ kim cang sẽ tuân thủ tốt thanh quy của Mật Gia.

  Cin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tâtx cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 42. Mật Ấn says:

  kính bạch Thầy

  con đã đọc xong thanh Quy của   MẬT GIA SONG NGUYỄN  

  con xin y giáo phụng hành

  con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô

  om mani padme hum

 43. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu rằng việc đưa ra Thanh quy cho bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị và đệ tử Mật gia Song Nguyễn là nhằm giúp chúng con có thể “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Nhờ những hướng dẫn chi tiết, cụ thể được vị Thầy quy định trong Thanh quy, bạn đọc hữu duyên và học trò chúng con biết mình cần phải làm gì để có thể hướng mọi hành vi của thân, ngữ, tâm theo quỹ đạo chánh pháp, ngõ hầu có thể thẳng tiến về thành phố giải thoát.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 44. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc ” Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN ” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã biên soạn Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn, giúp cho bạn đọc, học trò có pháp danh nhưng chưa chính thức, và học trò chính thức, khi bước vào căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com, biết được điều gì nên làm và những điều nên chánh trong thực hành yoga thanh trí đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho tất cả huynh đệ chúng con ,luôn chánh niệm, tỉnh thức, chú tâm  để không bị vi phạm Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe,trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh mở cánh cửa đi vào thành phố giải thoát.

  Om Mani Padme Hum!

 45. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã đề ra Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn. Con xin ghi nhớ và hoan hỷ y giáo phụng hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành theo lời Thầy dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài thanh quy của Mật gia Song Nguyễn, con sẽ y giáo phụng hành

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện ngày càng nhiều người đến với trang mạng phật pháp

  Om mani padme hum

 48. Trần Thị Lê says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành ạ!

  Con cầu nguyện  cho tất cả bạn đọc, học trò mật gia dự bị và chính thức nắm   chắc thanh quy này để tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân và viên thành ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài: ” Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN”.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã biên soạn Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn để giúp cho những học viên chính thức của MGSN, những bạn đọc đã có pháp danh nhưng chưa phải là Học viên chính thức của MGSN và  những bạn đọc mới trên trang mạng chanhtuduy.com trong quá trình thực hiện văn, tư, tu không bị sai lệch quỹ đạo chánh pháp. Những lời dạy của Thầy là kim chỉ nam để chúng con và chúng sanh hữu tình quán xét mọi hành vi thân, ngữ, tâm để được “ tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy và y giáo phụng hành.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 50. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài “Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn “con xin y giáo phụng hành .

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 51. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc “thư gửi các học trò 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ. Con xin ghi nhớ và hoan hỷ y giáo phụng hành thanh quy. Con cảm ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy ,Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 52. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc ” Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã biên soạn Thanh quy Mật gia Song Nguyễn giúp cho bạn đọc chanhtuduy.com, bạn đọc đã có pháp danh nhưng chưa phải là học viên chính thức và những học viên chính thức  hiểu về Thanh quy Mật gia Song Nguyễn. Qua những lời dạy của Thầy giúp con hiểu được rằng thanh quy giúp cho chúng con thực hành Yoga Thanh trí theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tránh mắc phải những lỗi lầm trên con đường tu tập và phải luôn tinh tấn thực hành pháp, học hỏi, tư duy, trang bị chánh kiến, phải luôn trân quý giáo pháp vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.

  Con xin ghi nhớ Thanh quy Mật gia Song Nguyễn và con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   

 53. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN” rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn và y giáo phụng hành.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 54. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong thư gửi các trò 212 “Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp đưa ra thanh quy để chúng con tu tập đúng quỹ đạo và không phạm vào 8 ngọn gió thế gian( được- mất, khen -chê, vinh – nhục, sướng- khổ) .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy xin các Ngài gia hộ cho chúng con thực hiện thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn đúng như Thầy đã dạy. Om Mani Padme Hum.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật An Duyên says:
  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc và hiểu thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn  quốc có quốc pháp gia có gia quy Mật gia cũng có những quy định chung con cản tạ Thầy đã khai thị để chúng con hiểu biết tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc con cầu nguyện cho tất cả những bạn đọc đến với chanhtuduy sẽ hấp thu được hết những tinh tuý cam lồ mang lại lợi lạc cho bản thân

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum!

   

 56. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư Thầy: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn,  con rất hoan hỉ và thực hiện theo.  Con cảm tạ tấm lòng bi mẫn của Thầy đã đặt ra thanh quy để chúng con được tinh tấn tu tập hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Om  Mani Padme Hum

 57. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật giáo.

  Om mani padme hum

 58. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi biên soạn và ban hành Thanh quy thực hành Yoga Thanh Trí với nội dung thật cụ thể, minh bạch, rõ ràng tới từng đối tượng là bạn đọc mới trên trang mạng chanhtuduy.com, những bạn đọc đã được Thầy đặt pháp danh nhưng chưa phải là Học viên chính thức của MGSN và những Học viên chính thức của MGSN. Như vị Thầy đã dạy: “ Như học đường có Nội quy, như cơ quan có Nguyên tắc, như xã hội có Luật pháp để mọi người tuân thủ, nay Mật gia Song Nguyễn Tịnh trú có Thanh quy nhằm giúp bạn đọc chanhtuduy. com, học trò dự bị ( bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật gia Song Nguyễn ( học trò đã được Quy y Tam bảo) tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”, con hiểu rằng Thanh quy Mật gia Song Nguyễn không chỉ là những quy định, những nguyên tắc mà đó còn là bức tường thành tâm linh vị Thầy đã từ bi tạo nên để bảo vệ chúng con khỏi vô minh, tà kiến, khỏi sự giải đãi buông lung trong tu tập, nhắc nhở chúng con “ tự lực hành pháp” để được “ tha lực hộ trì”.
  Con xin ghi nhớ Thanh quy Mật gia Song Nguyễn và xin y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 59. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết  ” THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN ” .

  Con xin y giáo phụng hành . Con cảm tạ thầy đã soạn ra bài viết để chúng con hiểu biết thêm về các quy định ở Mật Gia Song Nguyễn ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh .

 60. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư số 212:THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Om mani padme hum!

 61. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Như Phong đã đọc bài ” Thanh quy mật gia Song Nguyễn ” rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành những thanh quy của MGSN để tu tập một cách tốt nhất, tránh xa khỏi những điều kiện bất lợi cho con đường tu tập.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trượng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “ Thư gửi các trò 212 : Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn “ rồi ạ, con cảm tạ Thầy đã biên soạn Thanh quy Mật gia Song Nguyễn giúp cho học viên chính thức, những bạn đọc có pháp danh và những bạn mới trên trang mạng chanhtuduy biết được những điều nên làm và không nên làm theo đúng quỹ đạo chánh pháp giúp chúng con “ tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện” .

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành thanh quy Mật gia Song Nguyễn

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM AH HÙM

   

 66. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài rồi ạ

  con xin y giáo phụng hành những thanh quy của MGSN

  Cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  OM MANI PADME HUM

 67. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 68. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Thư gửi các trò số 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn”.

  Con hoan hỷ hơn khi từ nay con và các huynh đệ Kim Cang, các bạn đọc chanhtuduy.com được “Văn – Tư -Tu” một cách đơn giản hơn, khoa học hơn theo đúng quỹ đạo chánh pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tôn quý.

  Con lòng thành biết ơn Thầy – vị Đạo sư Mật giáo đã luôn để tâm đến chúng con, đến vận mệnh tâm linh của chúng con mà không ngừng ban giáo huấn, Thanh quy, tạo các phương tiện thiện xảo để chúng con có cơ hội tích tập công đức và trí huệ nhằm lợi mình, lợi người. Con xin ghi nhớ kỹ Thanh quy Mật gia Song Nguyễn và xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện con, các huynh đệ Kim Cang và các bạn đọc hữu duyên luôn tỉnh thức và chánh niệm, tuân thủ Thanh quy, tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng kính Thầy, Phật, Pháp, Tăng để có được “đời đạo song hành” và ” an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 69. Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 212 : Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn ” .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã đặt ra thanh quy. Những lời Thầy dạy    cũng là kim chỉ nam để chúng con không bị lệch khỏi quỹ đạo của chánh pháp trong quá trình văn, tư, tu  và nêu cao tinh thần tự giác trong hành vi thân, ngữ, tâm để được ” tự chủ bán thân,  lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện “.

  Những lời Thầy dạy con xin khắc ghi và y giáo phụng hành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum

 70. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trườnHg thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  om mani padme hum!

 71. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc Thư gửi các trò 212:”Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban hành thanh quy để giúp bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị (bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật gia Song Nguyễn (học trò đã được Quy y Tam Bảo) thực hành Yoga thanh trí theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 điều quy định đối với học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!!!

  Con Mật Dũng Tâm(Nguyễn Tiến Dũng) đã đọc thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!!

 73. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã vì lợi ích của học trò chúng con và bạn đọc chanhtuduy.com mà ban hành thanh quy, giúp cho chúng con “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Con nguyện được y giáo phụng hành! Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho tất cả huynh đệ chúng con luôn được tỉnh thức, chú niệm, chánh tâm trong tất cả các hành vi thân, ngữ, tâm!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 74. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  KÍnh bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài “Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn”.

  Con xin ghi nhớ và tuân thủ theo những giáo huấn của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con xin y giáo phụng hành.

  con cầu guyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánn

  om mani padme hum

   

 76. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ và tuân thủ theo những giáo huấn của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,  Cô vì sự lợi lạc của tất thảy chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 77. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” và con xin vâng lời Thầy dạy!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô an tịnh và trường thọ!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc tuyệt đối!

  Om Mani Padme Hum!

 78. Mô Phật,

  Kính Thưa Thầy con đã đọc Thanh quy của Mật gia Song Nguyễn và nguyện y giáo phụng hành.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã ban hành thanh quy, với những chỉ dẫn rõ ràng, lộ trình cụ thể cho từng đối tượng bạn đọc, học trò dự bị và học trò chính thức. Đây là những quy định, có vẻ như là “ràng buộc” nhưng thực chất lại hoàn toàn có lợi cho chúng con, giúp chúng con có thể “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Và thanh quy này càng thể hiện rõ sự công khai, minh bạch và chỉn chu của Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, nơi chúng con được hướng dẫn Yoga Thanh trí, được chỉ dạy, uốn nắn trên mỗi bước đường tâm linh, đi đến mục đích giải thoát tối thượng.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Cầu nguyện sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, giáo hóa chúng sanh của Thầy Cô ngày một thuận lợi, hanh thông.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 79. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy bảo chúng con! Con xin ghi nhớ và thực hiện tốt những quy định đối với học viên dự bị để sớm có ngày trở thành học viên chính thức của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 80. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc  bài viết  ” Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ’

  Con xin nghi nhớ lời dạy của Thầy và y giáo phụng hành ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh , cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh ,

  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Diệu Hương (Lê Diệu Hương) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết và con xin y giáo phụng hành lời Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 83. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con những chỉ dẫn rõ ràng, mình bạch thông qua thanh quy Mật gia Song Nguyễn để cho những bạn đọc chưa có pháp danh, những bạn đọc đã có pháp danh nhưng chưa phải là học viên chính thức và học trò chính thức thực hành Yoga thanh trí theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 quy định mà Thầy đã chỉ dạy dành cho những học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 212: “ Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn”.
  Khi bước vào kỳ viên Phật học – chanhtuduy.com chắc chắn có nhiều bạn đọc sẽ có những câu hỏi mong được hồi đáp:
  Làm sao để có tài khoản đọc được tất cả các bài viết và nghe bài giảng?
  Làm sao để được Thầy đặt pháp danh?
  Làm sao để trở thành hội viên của Trung tâm Nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng và CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn?
  Đối với những người đã trở thành hội viên thì làm sao để được định cư miên viễn tại kỳ viên Phật học?
  Lợi ích gì khi được ở trong kỳ viên Phật học – chanhtuduy.com?

  Bài viết của vị Thầy về “ Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” như cẩm nang tinh yếu, căn bản trả lời những câu hỏi trên và rất cần thiết, quan trọng đối với những ai bước vào Kỳ viên Phật học – chanhtuduy.com.
  Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn như là chiếc gương giúp chúng con nhìn lại mình mà quán xét hành vi thân ngữ tâm, biết bản thân mình đang ở vị trí nào, đã làm được những gì và chưa làm được những gì? Qua sự đối chiếu với những điều nên làm và những điều không nên làm mà Thầy đã chỉ dạy để chính sửa và tiến bước vững chắc trên đạo trình học Yoga thanh trí tại Trung tâm Nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng và CLB UNESCO Khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật Gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết đầy lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô. Cầu nguyện cho Kỳ viên Phật học – chanhtuduy.com ngày càng tỏa sáng ánh sáng chánh pháp khắp muôn nơi xóa tan màn đêm vô minh, đau khổ giúp đem lợi chúng sanh an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Bổn Tôn gia hộ cho bản thân con, các hội viên cũng như bạn đọc của Chanhtuduy.com luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm thực hiện đúng thanh quy Mật Gia Song Nguyễn để được định cư miên viễn tại Kỳ viên Phật học – chanhtuduy.com – an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyên tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 86. DoHoangChinh says:
  Kính Bạch Thầy con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu mong sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om mani padme hum.

 87. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ được đọc bài này: Thư gửi các trò 212 “Thanh quy Mật gia Song Nguyễn ”

  Con cảm tạ ân Thầy đã ban cho tất cả chúng con những bạn đọc chưa có Pháp danh, học trò dự bị (bạn đọc đã có Pháp danh) và đệ tử Mật gia Song Nguyễn (học trò đã được quy y Tam Bảo) những chỉ dẫn cụ thể, chi tiết khi theo học Yoga thanh trí tại Mật gia Song Nguyễn tịnh trú ngõ hầu chúng con đạt được “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Giống như những cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng, những thanh quy được vị Thầy công bố công khai này như bức tường thành tâm linh kiên cố giúp chúng con luôn trong quỹ đạo chánh pháp, tự chủ tự giác trong đời sống tâm linh cũng như đời sống thế sự, vượt qua những ma chướng. Con cảm tạ Thầy.  Con xin được ghi nhớ và y giáo phụng hành 16 quy định  vị Thầy đã chỉ dạy đối với học trò chính thức của Mật gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 88. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con hoan hỉ tán thán khi vị Thầy đưa ra thanh quy Mật gia Song Nguyễn nhằm giúp cho các học viên chính thức và dự bị cũng như các bạn đọc chanhtuduy.com tuân thủ đúng luật, nâng cao tinh thần tự giác để tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện. Mật Liễu Nguyên con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho con cùng các đạo huynh, đạo hữu vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để cho chúng con luôn tuân thủ thanh quy, tinh tấn thực hành để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 89. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.

  con đã đọc thư gửi các trò “212 Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  con cầu nguyện học trò Mật Gia Song Nguyễn và những bạn đọc trên trang mạng chanhtuduy.com có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống mọi ước nguyện được viên thành.

  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum.

 90. Mật Vĩnh Nguyên (Nguyễn Văn Vịnh) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 212: Thanh quy mật gia song nguyễn. Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bản thanh quy này. Những quy định đặt ra đối với bạn đọc mới, học trò dự bị và học trò chính thức thoạt nhìn có vẻ nhiều và mang tính cứng rắn đối các thành viên, nhưng nếu nhớ lại lời Phật dạy rằng:” Thế gian là vô thường/ Đất nước chẳng vững bền”, hay “Ngày nay đã qua/Mạng sống giảm dần/Như cá cạn nước/Có gì là vui” thì ngược lại chúng con phải cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con xây nên bức tường giới luật vững chắc giúp chúng con không bị thất thoát công đức vốn còn ít ỏi của mình bởi sự giải đãi buông lung hay ngăn ngừa những hành vi bất thiện sẽ xảy đến. Bản thanh quy cũng có thể được coi là một trong những lực đẩy giúp chúng con tinh tấn hơn nữa trên con đường tu tập. Đây chính là lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của vị Thầy dành cho bạn đọc và học trò Mật Gia vì lợi lạc của chính bản thân họ. Con xin cảm tạ ơn Thầy và hoan hỷ y giáo phụng hành vì lợi lạc của bản thân, của tha nhân và để viên thành ước nguyện.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  Om Ah Hum

 92. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.

  con đã đọc thư gửi các trò “212 Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum.

 93. Mật Hồng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme hum.

 94. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia rồi ạ

  Dạ con y giáo phụng hành  làm theo lời Thầy dạy. Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ra những nội quy để chúng con quán xét lại hành vi thân ngữ tâm có đúng lời hứa với vị Thầy chưa. Con xin sám hối trước hành vi vô ơn để vị Thầy chờ cuộc điện đàm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ

  Om mani padme hum

   

 95. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong thư gửi các trò 212 ” Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban hành thanh quy cho chúng con tinh tấn hơn trong việc tu tập.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức tu tập theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Địa Cát says:
    Dạ con cảm tạ Thầy đã có lời động viên khích lệ nhưng con vẫn biết mình còn yếu kém trong tu tập, vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn ở các huynh đệ ạ. Mong Thầy luôn từ bi khai thị thêm cho con ạ.

    Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong ” Thanh quy Mật Gia ” rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ lời dạy từ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ . Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Kính bạch Thầy.

  Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh .

  Om mani padme hum.

 98. Thái Nhật Quang says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ
 99. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bản Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn. Con cảm ơn Thầy đã từ bi đặt ra những quy định này, con hiểu rằng trái ngược với tinh thần “bắt buộc, cưỡng chế” tuân thủ quy định của các tổ chức như ở thế gian thì thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn nhằm nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện của bạn đọc và học trò Mật gia để nhằm “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Những quy định này tựa như những vũ khí trí tuệ sắc bén mà Thầy ban cho chúng con để khi chúng con quen dần với nó, phát huy được sức mạnh của nó nhờ tinh tấn thực hành thì sẽ chặt đứt những nỗi khổ, phiền não gây ra bởi bát phong, ngũ dục của cõi Ta Bà rực lửa.

  Con xin y giáo phụng hành 16 quy định dành cho học trò Mật Gia. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tĩnh thức, chánh niệm trong việc ghi nhớ tuân theo những thanh quy này nhằm lợi mình, lợi người.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì Đạo nghiệp xiển dương Chánh Pháp.

  Om Mani Padme Hun.

 100. Doãn Thị Linh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thanh quy của Mật gia Song Nguyễn. Con sẽ y giáo phụng hành ạ.

  Con cám ơn Thầy.

   

 101. MẬT SƠN TÂM(ĐÀO TÙNG LÂM) says:
  Kính Bạch Thầy..!!

  Con Mật Sơn Tâm (tùng lâm) đã đọc xong bài “” nội quy của Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 102. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc thư này rồi.

  Con cảm tạ Thầy đã đặt ra thanh quy để học trò chúng trò tuân theo nhằm tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện và giúp cho chúng con tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum!

 103. Dao Quang Trung says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin tuân theo giáo huấn của Thầy.

  Om mani padme hum.

 104. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi, con y giáo phụng hành và đó cũng là để lợi lạc cho bản thân chúng con

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh hữu duyên đến với trang mạng phật pháp

  Om mani padme hum

 105. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212 : thanh quy Mật gia Song nguyễn” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã dạy thanh quy cụ thể cho các bạn đọc mới, bạn đọc đã có pháp danh và học viên chính thức của tịnh trú Mật gia để chúng con đạt được : “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”. Đức Phật đã dạy (kinh Bát đại nhân giác) :

  “Lười biếng sẽ đoạ lạc

  Nếu luôn hành tinh tiến

  Phá nát phiền não ác

  Tồi phục bốn loại ma

  Sẽ rời xa địa ngục”

  Một khi tuân thủ các điều kiện trên, chúng con sẽ ngày càng tinh tấn theo quỹ đạo chánh pháp, không chao đảo trước bát phong mà chủ yếu do “muốn” hơn là “bị”. Đặc biệt là thực hành pháp tu sùng kính Đạo sư, chúng con được nhận ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, xây dựng nền tảng giác ngộ và niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om mani padme hum.

 106. Mật Quảng Lợi says:
  Kính bạch Thầy.

  Mật Quảng Lợi con đã đọc thư thầy gởi các trò số 212 : Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ vì sự minh bạch, rỏ ràng với Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy biên soạn dành cho chúng trò.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 107. Kính bạch Thầy !

  Tuy không hết tất cả, nhưng con cũng đã đến nhiều cảnh chùa tự viện, cũng đọc nhiều trang mạng về Phật đạo. Nhưng ở những nơi con qua, con đọc … phần lớn là sự diễn giải mang tính chất chung chung, vô thưởng vô phạt. Cũng như những lời tương tự “ là cư sĩ không cần hiểu nhiều giáo nghĩa đâu, các bạn chỉ cần tụng kinh, niệm Phật, cúng dường để xây chùa, làm từ thiện , phóng sinh … là được rồi”. Con đường đến Trí tuệ bị đóng kín, hầu khắp Phật tử không được trang bị chánh kiến để đưa đạo vào đời và trong đời sống đạo. Thi thoảng lắm là những buổi thuyết pháp đơn điệu và sau khi kết thúc cũng “ theo gió mây trôi”. Những điều ấy làm nên một bước tranh “ bất chánh kiến” của người cư sĩ qua những biểu hiện thờ thần tài, coi bói, xem ngày và … sợ hãi.

  Con chưa thấy ở đâu như nơi đây- Nơi lâu đài chánh pháp CHANHTUDUY.COM này. Là khu lâu đài lấp lánh bởi bảy báu, đầy lộng lẫy và linh thánh , nơi đã và đang thị hiện niềm Hỷ lạc của Trí tuệ Giác ngộ, lại vô vàn gần gũi mà không hề chướng ngại cho bất kỳ ai có lòng mộ đạo và cầu mong hạnh phúc.

  Tràn ngập hoa đèn, hương thơm thảm đỏ và phúc lạc  … Không xa lạ, chỉ cần đến gõ cửa và cửa sẽ mở !

  Không có gì xa ạ, ở đây là suối nguồn của Niềm  hạnh phúc vô biên, nơi ai đó đã bước vào đều cảm nhận sự an lạc và sinh ra mỗi ngày…

  Bởi đó chính là nơi hiện diện lòng yêu thương sâu xa và phi phân biệt của Đức Avalokitesvara qua hóa thân về tâm của Ngài – Vị Đạo sư Kim cang quán độ chúng _ Thinley Nguyên Thành !

  Nơi tịnh trú Mật Gia song Nguyễn !

  Con không biết bày tỏ gì hơn. Ở đây đã nói tất cả ! Tấm lòng và hoạt động độ sinh của Thầy đã nói tất cả !

  Bậc đạo sư tôn quý ! Con xin đảnh lễ và quy y Ngài !

   

  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh. Xin hướng tân con về Phật Pháp.

  Hỡi những  Bậc toàn giác. Đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác. Xin để tâm đến con.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  OM MANI PADME HÙM !

 108. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã soạn ra Thanh quy này để chúng con tu tập ngày một tốt hơn ạ.

  Con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Giác Chung says:

  Kính bạch thầy. Con đã đọc Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn  rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 111. Mật Mạnh Đạt says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin tuân theo giáo huấn của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 112. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy đã đặt ra thanh quy để chúng con tinh tấn hơn trong tu tập. Con xin ghi nhớ và tuân theo giáo huấn của Thầy đặt ra.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô được trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

   

 113. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc  bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  Om mani padme hum

 114. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài thư gửi các học trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN.

  Con xin ghi nhớ và thực hiện theo đúng thanh quy.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum

 115. Diệu Ngân says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong  bài [ Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn ]

  Con thấy đây là cơ hội tốt cho những vị nào muốn học hỏi và muốn có Tuệ Tri Thức dẫn đường. Chính những thanh quy này sẽ đào tạo các học viên nâng cao kiến thức tầm hiểu biết về chanhtuduy.com. Lợi mình lợi người. Đời nay vui đời sau về Cực Lạc.

  Con cảm ơn Thầy đã ban thanh quy này. Nơi đây còn được ai thì vị đó sẽ là hạt giống tốt.

  Con cầu xin Mười Phương Chư Phật. Bốn Tôn gia hộ cho Thầy Cô. Thân tâm an lạc. Con cũng cầu xin CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG gia hộ cho chúng con và chúng sanh trong mười phương thế giới. Kẻ âm thì siêu. Người dương được thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng trọn thành PHẬT Đạo.

  Con xin y giáo phụng hành lời Thầy dạy.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 116. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con đã đọc bài pháp.

  Con xin ghi nhớ và thực hiện theo đúng thanh quy.

  Om mani pad me hum

 117. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Thanh quy Mật gia Song Nguyễn. Con cảm ơn Thầy đã đưa ra thanh quy giúp chúng con tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện. Con hoan hỷ khi đọc thanh quy và hiểu rằng đây không phải là những quy định bắt ép để ràng buộc, tất cả là vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 118. Mật Liễu Tâm( Quỳnh Trang) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn

  Con xin y giáo phụng hành ạ

  Om mani padme hum

 119. Kính Bạch Thầy

  Bài  này con đã đọc rồi ạ

  Con  xin ghi nhớ và tuân thủ đúng Thanh quy  của Mật Gia Song Nguyễn và  lời  dạy  của  Thầy  ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và  Cô vì  lợi  lạc của  chúng  sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 120. Tạ Thị Tuyết Mai says:
  Kính Bạch thầy. Con đã đọc xong bài Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ. Con xin y giáo phụng hành tho lời thầy dạy ạ. Con kính nguyện cầu cho sức khở và sự trường thọ của Thầy Cô ạ.
 121. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”. Con nguyện ghi nhớ và làm theo lời Thầy dạy. Con kính đảnh lễ Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thắt chặt cõi gốc của điều lành.
  Om Ah Hum.

 122. Mật Minh says:
  kính bạch Thầy!
  Con đã đọc “thanh quy của Mật gia Song Nguyễn” do Thầy dạy, con hoan hỉ và nguyện làm theo. Con kính đảnh lễ Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 123. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ bảng thanh quy của Mật gia Song Nguyễn mà Thầy đã dạy, con nguyện ghi nhớ và làm theo.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
  OM MANI PADME HUM
 124. Mật Thành Tấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bảng thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn. Con nguyện ghi nhớ và làm theo.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  Om Mani Padme Hum!

  Trò Mật Thành Tấn ( Vũ Tuấn Nam )

 125. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ!

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 126. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con đac đọc xong Thanh quy mới của Mật gia Song Nguyễn rồi ạ

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Om mani padme hùm.

 127. Mật Thanh An says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN rồi ạ.
  Con xin được ghi nhớ giáo huấn Thầy và y giáo phụng hành theo lời dạy của vị Thầy.
  Con xin được cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.
 128. Mật Đan says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện xin Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho con luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm để con tự giác, tinh tấn tu tập và tuân theo Thanh Quy của Mật Gia Song Nguyễn.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 129. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn,con xin y giáo phụng hành ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 130. Đỗ Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đọc Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ !

  Con cảm tạ ơn Thầy , con xin vâng lời giáo huấn của Thầy !

   

   

 131. Mật Giác Văn (Nguyen Van Khuong) says:
  Kính bạch Thầy

  Con Mật Giác Văn (Nguyễn Văn Khương) đã đọc bài viết.

  Con hoan hỷ với những Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn mà Thầy đề ra, nhờ những Thanh quy mà chúng học trò con trên con đường tu tập cũng như các bạn đọc khi có duyên lành đến với Chanhtuduy.com biết được những điều nên làm và những điều nên tránh. Thầy luôn chỉ dẫn cho các học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp, để không lạc vào tà đạo thấp kém.

  Con cầu nguyện cho con, các huynh đệ cùng các bạn đọc sẽ thực hành đúng như thanh quy  Mật Gia, để có thể hướng tới mục tiêu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 132. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thanh quy Mật gia Song Nguyễn thêm lần nữa. Đặc biệt là điều số “17/ …”.
  Con tự hỏi, lẽ nào có đạo hữu hay vị đạo huynh nào đó dám tự ý dạy cho người khác các tu pháp do Thầy phát kiến!? Chẳng lẽ các vị ấy muốn tự cho mình là Đạo sư hay sao mà đi dạy người khác!?

 133. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 212: “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 134. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” thêm lần nữa. Đặc biệt là điều số 17 của mục “Đối với các học viên chính thức của MGSN”.

  Con xin y giáo phụng hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 135. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc lại Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn. Đặc biệt con cảm tạ vị Thầy đã nghiêm giáo chúng con thông qua điều số “17/…”. Con hiểu rằng đây là một sự vi phạm trầm trọng khi tự ý chỉ dạy cho người khác 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy Mật Giáo. Bạch Thầy, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy rằng:

  “- A Nan! Nếu chẳng dứt tâm trộm cắp, mà tu Thiền định, cũng như người lấy nước rót vào bình chảy, mong cho đầy bình, dù trải qua vô số kiếp, cũng không thể đầy.”

  Bạch Thầy, trộm cắp ở thế gian đã nhiều hậu họa, nói chi đến trộm cắp Giáo Pháp cao quý mà vị Thầy đã dày công chưng cất. Chắc chắn người đó sẽ bị tổn hại công đức một cách trầm trọng. Đó còn là sự “cầm đèn chạy trước ô tô”, bỏ qua vai trò vị Thầy Mật Giáo, một sự bất kính không thể chấp nhận với Mật Giáo Giới số 1. Cầu nguyện cho các huynh đệ Kim Cang MGSN không ai phạm phải sai lầm này mà xa rời Tuệ Tri Thức.

  Con xin ghi nhớ những điều trên và y giáo phụng hành.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn và tính hổ thẹn.

  Om Ah Hum.

 136. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc lại  thư gửi các trò 212 “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ. Qua đó  cho con lưu ý hơn về điều số 17 . Con  cảm tạ ơn Thầy từ bi nhắc nhở  để  chúng con quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm đặc biệt  là việc  tự tin vào tâm ý của  mình  để không dẫn đến lợi bất cập mà  rời xa quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM

 137. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc lại bài ” Thư gửi các trò 212: Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” .

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành những thanh quy nhất là điều số 17. Con biết rằng, con chỉ chập chững trên bước đường tu tập tiến về thành phố giải thoát, nếu chỉ dạy cho người khác những phát kiến tâm linh của Thầy thì thật là bất kính và rơi vào trường hợp thất bại như người mù dẫn dắt người mù.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 138. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn thêm một lần nữa rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, đặc biệt là điều 17 của mục “đối với học viên chính thức của MGSN”: “17) Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh mà ngược lại.”

  Con xin hoan hỷ y giáo phụng hành!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban hành thanh quy này, và con cầu nguyện Bổn Tôn, Chư Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm theo đúng quỹ đạo chánh pháp .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum !

   

 140. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN”. Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 141. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc lại Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn. Đặc biệt là sự nghiên giáo ở điều thứ 17 trong mục ” Đối với học viên chính thức của MGSN”. Con xin y giáo phụng hành.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 142. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn trong đó bổ sung điều 17. Con hoan hỷ y giáo phụng hành.

  Om Mani Padme Hum

 143. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc quy định (17) trong những quy định mà học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn phải tuân thủ rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 144. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy

  con xin y giáo phụng hành ạ

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  om mani padme hum

 145. Lương Nguyên Kha says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã xem bài viết “Thư Gửi Các Trò 212 Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn”

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Um mani Padme hum

 146. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy và y giáo phụng hành, đặc biệt là điều số 17 trong mục “3. Đối với những học viên chính thức của MGSN”: ‘Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh và ngược lại”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 147. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã ban hành Thanh quy giúp cho chúng con hiểu được những điều cần tuân thủ khi là học viên hoặc bạn đọc tại tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, giúp chúng con tránh gây tổn hại công đức cho chính bản thân mình. Con nguyện được y giáo phụng hành!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ!

  Om mani padme hum!

 148. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc: ” Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ. Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành, đặc biệt là điều số 17 trong mục 3: ” Đối với những học viên chính thức của MGSN: ” Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 pháp tu của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1, và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh và ngược lại.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 149. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại nội dung Thư gửi các trò 212 Thanh quy Mật gia Song Nguyễn và nội dung Điều 17 mới được bổ sung đối với Hội viên chính thức “Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 tu pháp mà Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh mà ngược lại”.  Con xin y giáo phụng hành. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng đệ tử với những điều thanh quy để tránh phạm phải những lỗi lầm mà thất thoát công đức, xa rời trường năng lượng thanh tịnh của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang có được sự tỉnh thức và chánh niệm nhờ ơn gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để tri hành hợp nhất đối với những thanh quy của Mật gia Song Nguyễn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 151. Nguyễn Tiến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin tuân theo giáo huấn của Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

   

 152. MẬT TẤN KIÊN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc xong bài: “Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn”,

  Con cảm ơn vị Thầy từ bi đã chỉ dạy cho chúng con về Thanh quy tôn kính của Mật Gia Song Nguyễn để tránh được những lỗi lầm không đúng với quỹ đạo chánh pháp về hành vi Thân – Ngữ – Tâm của bản thân,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Om Mani Padme Hum.

 153. Mật Thủy Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài ” Thư gửi các trò 212 : Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 154. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa thanh quy chi tiết, rõ ràng, khoa học và lợi lạc với từng đối tượng khác nhau.

  Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn quy là kim chi nam giúp cho chúng con biết được những việc nên làm và không nên làm để từ đó quán xét hành vi thân, ngữ, tâm để thực hiện theo đúng thanh quy Mật Gia chính là thực hiện theo đúng quỹ đạo chánh pháp, là sùng kính Đạo sư.

  Cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để hiện đúng theo lời Thầy dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô, và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM

 155. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết thư gửi các trò số 22 “ Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn “ rồi ạ, đặc biệt là điều số 17 của mục “ Đối với học viên chính thức của MGSN”. Con xin y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 156. Ngochanh says:
  Con Bạch Thầy – con Đã Đọc Thư gui các trò Thanh Quy Mật gia Song Nguyễn – Con Cảm Ơn Thầy đã cho chúng Con Hiểu Thanh Quy của Mật gia Song Nguyễn Để chúng Con Tu Tập theo đúng Quỹ đạo chánh pháp – Con Xin y Giáo Phụng Hành  – Con Cầu Nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô  và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
 157. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoa Tâm ( Phạm Thị Lành) đã đọc bài viết : Thư gửi các trò 212 “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ”!

  Con xin tuân theo những lời giáo huấn của Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  “Om mani padme hum”

 158. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài viết “Thư gửi các trò 212 : thanh quy Mật gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và y giáo phụng hành những thanh quy đối với học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn, nhất là điều số 17 : “Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh mà ngược lại”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 159. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc lại bài viết Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn và con xin ghi nhớ thêm điều 17 mới bổ sung trong thanh quy, đó là:” Tất cả đệ tử Mật Gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm tội trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh và ngược lại.”

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con. Con xin hoan hỷ y giáo phụng hành.
  Om Mani Padme Hum

 160. Mật Thuận Mỹ says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padm hum

 161. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bản thanh quy của Mật Gia Sông Nguyễn rồi ah. Con xinh y giáo phụng hạnh con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 162. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc và xin ghi nhớ để tuân theo thanh quy số 17: “Tất cả đệ tử Mật gia Song Nguyễn từ đạo hữu đến đạo huynh không được chỉ dẫn thực hành 6 tu pháp của Thầy phát kiến, sẽ phạm giới trộm pháp và Mật giáo giới số 1; và người thọ pháp ấy sẽ không bao giờ có kết quả tâm linh mà ngược lại”.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 163. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con xin y giáo phụng hành

  Cau nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 164. Mật Bích Hạnh says:

  Kính bạch Thầy

  Con xin y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm ” Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn”

  Con xin cảm tạ ơn đức từ bi khai thị khai tâm của đức vị Thầy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 165. Nguyen Thi Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con, chúng sanh được biết những việc được làm và không được làm nhằm quán xét các hành vi thân, ngữ, tâm luôn đi đúng quỹ đạo chánh pháp, để cho chúng con được tự chủ bản thân , lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện.

  Con cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy luôn giữ cho chúng con được tỉnh thức để không phải xa rời vị tuệ tri thức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 166. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin y giáo phụng hạnh. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 167. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum!
 168. MẬT HẠNH TÂM says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ

  Con xin y giáo phụng hành thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 169. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc song bài “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con hoan hỷ và xin y giáo phụng hành những điều lệ mà Thầy từ bi ban tặng cho tất cả các học trò Mật Gia Song Nguyễn. Con cầu nguyện cho Thầy,Cô sức khỏe và trường thọ, vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 170. Mật Xuân Pháp says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Xuân Pháp đã đọc “Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi ạ.

  Con hoan hỉ và sẽ thực hành theo những điều lệ trên ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 171. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thanh quy Mật Gia Song Nguyễn.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 172. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Nhờ vậy mà con biết được thanh quy của Mật gia Song Nguyễn. Cách thực hành nội quy của nhưng người chưa phải là học viên chính thức của Mật gia Song Nguyễn. Con xin thực hiện đúng thanh quy Mật gia Song Nguyễn ạ.

  Con chúc sức khỏe của Thầy, Cô vì lơi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 173. VŨ NHƯ Ý says:
  Kính Bạch THẦY!                                                                                                                   con đã đọc được thư giửi các trò 121:”THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN”rồi ạ.                                                                                                                    con xin nghe theo lời giáo huấn của thầy ạ.                                                               con cầu nguyện cho sức khoẻ thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
 174. Trần Thu Hương says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết Thanh quy Mật gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con hoan hỉ và nghiêm túc thực hiện theo những điều lệ trên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 175. Nguyễn Minh Diệu Hương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ

  Con xin tự nguyện y giáo phụng hành ạ

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani Padme Hum

 176. Lê Thủy says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 177. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 178. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thanh quy Mật gia Song Nguyễn ạ.

  Con xin ghi nhớ, làm theo lời dạy của Thầy và tuân theo Thanh quy của Mật gia Song Nguyễn ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban hành Thanh quy để các bạn đọc mới tiếp cận Chanhtuduy.com như con cũng như các đạo hữu biết được những điều mình nên làm và những điều mình cần tránh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế lâu lại vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 179. Hạnh Dung says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc qua bài viết ”thư gửi các trò 212 : thanh quy mật gia song nguyễn”

  Con xin ghi nhớ và thực hành lời dạy của Thầy!

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  cầu mong tất  cả chúng sanh thành đạt và hạnh phúc, mở mang trên con đường tu học chánh pháp, chánh đạo!

  Om mani padme hum!

 180. Mật Thủy Nga says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã được nghe đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy cô manh khỏe trường thọ vì lợi ích của chúng sinh.

  OM MANI PADME HÙM !

 181. Mật Hải Minh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy . Nguyện cầu Thầy cô mạnh khỏe.

  OM MANI PADME HÙM !

 182. Mật Hải Anh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã nghe đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi ích của chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 183. Dương Quốc Khánh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn Thầy.Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc chũng sinh !

  Om mani padme Hum!

 184. Bùi Thị Ánh Hào says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Bùi Thị Ánh Hào . Con hiện sống ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết này. Con tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Om mami padme Hum!

 185. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 186. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thanh quy Mật gia Song nguyễn” rồi ạ!

  Con xin ghi nhớ và làm theo lời dạy của Thầy ạ.

  Con kính chúc Thầy Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 187. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này, con hoan hỉ và chấp hành theo những quy định được nêu trong bài viết.

  Con cảm tạ Thầy.

  Om mani padme hum.

 188. Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Nguyễn Thị Thu Hương, con ở Hà Nội ạ.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 189. Linh duoc says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 190. Trần Quốc Bảo says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi thưa Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

   

 191. Mật Cát Thịnh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ.

  Con xin nguyện ghi nhớ và tuân thủ các thanh quy mà Thầy đã đề ra ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.

  Om Mani Padme Hum

 192. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội.

  Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 193. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài thanh quy MẬT GIA SONG NGUYỄN rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

 194. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy,  con xin tuân thủ theo Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 195. Mật Tịnh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tịnh Mai đã đọc bài viết  của Thầy “ thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn” . Con xin cảm tạ ơn đức của vị Thầy, con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy và con xin tuân thủ theo thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy,Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

 196. Phạm Thị Tươi says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và con xin ghi nhớ lời Thầy dạy luôn tuân thủ theo thanh quy của Mật Gia Xong Nguyễn!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 197. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn và con xin ghi nhớ 17 điều trong thanh quy.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con. Con xin hoan hỷ y giáo phụng hành.

  Om Mani Padme Hum!

 198. Lương Ngọc Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM!
 199. Đặng Vũ Phương Anh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 200. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy. Con cũng đã hiểu về thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 201. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài “Thanh Quy Mật Gia Song Nguyễn” rồi.

  Con cám ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe.

  Om mani padme hum!

 202. Mật Tịnh Hải (Văn Hải) says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN” của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã vì chúng con mà ban cho thanh quy –  giúp chúng con “tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện”

  Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành 17 quy định dành cho học trò Mật Gia.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm trong việc ghi nhớ và tuân theo những thanh quy này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh !

  Con cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ !

  Om Mani Padme Hum !

 203. Thùy Dương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 212: Thanh quy Mật gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 204. Mật Nguyên Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc qua bài “Thanh Quy MGSN”. Con sẽ tự giác tuân thủ theo những điều Thầy chỉ dạy.

  Cám ơn Thầy.

 205. Hà Giang says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này ạ. Cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.
 206. Lê Đức Tùng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thanh quy Mật gia Song Nguyễn”, con nguyện thực hiện đúng Thanh quy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani Padme hum

 207. Huynh Quang Phát says:
  Con kính Thầy,

  Con đã đọc bài, cảm ơn Thầy.

 208. Hoàng Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy và ghi nhớ lời dạy của Thầy.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 209. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN”.

  Con xin ghi nhớ và thực hành lời dạy của Thầy.

  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mami padme hum.

 210. kim minh trí says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong những nguyên tắc trong bài .

  Con xin tuân thủ nguyên tắc của MGSN.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và Trường thọ ,và các huynh đệ tu tập tốt trên con đường giải thoát giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 211. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 212. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong Thanh Quy rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy.

 213. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 214. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ. Con đã hiểu thanh quy và con xin y giáo phụng hành ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã hướng dẫn chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 215. Mật Huệ Liên (Dương Thu Hằng) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN rồi ạ.

  Con xin y giáo phục hành!

  Con nguyện cầu Thầy sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum

 216. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con xin hoan hỷ y giáo phụng hành ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 217. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này.

  Con nguyện tuân theo giáo huấn Thầy dạy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 218. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con xin nghe theo giáo huấn của Thầy ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 219. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc Thanh quy của Mật Gia Song Nguyễn, con xin y giáo phụng hành ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 220. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Liên cảm tạ ơn vị Thầy tôn quý đã từ bi đề ra và chỉ dạy chúng con về Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn để từ đó chúng con tránh được những lỗi lầm không đáng có.

  Con luôn ghi nhớ và y giáo phụng hành Thanh quy này mà điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm trong hồng ân Tam bảo thông qua chanhtuduy.com!

  Om Mani Padme Hum!

 221. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đưa ra thanh quy của Mật gia Song Nguyễn để chúng con tuân theo. Điều này giúp chúng con được bình an và sống trong lục hòa huynh đệ ở Mật gia. 

  Thanh quy này đã nêu rõ những quy định, điều kiện được trở thành thành viên của Mật gia Song Nguyễn từ những việc cụ thể nhất như học viên chính thức cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

  Con cầu nguyện những bài viết của Thầy được lan tỏa khắp muôn nơi để càng nhiều người nhận được ơn phước từ Thầy. Thông qua việc tuân theo lời Thầy dạy, thực hiện đúng thanh quy của Mật gia Song Nguyễn, hữu tính sẽ được bước đi trên hành trình giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.”

 222. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Thanh quy Mật Gia Song Nguyễn ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đưa ra Thanh quy để chúng con đi đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

 223. Mật Huệ Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc THANH QUY CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN.

  Con xin y giáo phục hành ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status