Aug 27, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 206 Comments

Thư gửi các trò 212: THANH QUY MẬT GIA SONG NGUYỄN (Bài mở)

Lời ngỏ: Như học đường có Nội quy,  như cơ quan có Nguyên tắc, như xã hội có Luật pháp để mọi người tuân thủ, nay Mật gia Song Nguyễn tịnh trú có Thanh quy nhằm giúp bạn đọc chanhtuduy.com, học trò dự bị (bạn đọc có Pháp danh) và đệ tử Mật gia Song Nguyễn (học trò đã được Quy y Tam bảo) tự chủ bản thân, lợi lạc tha nhân, viên thành ước nguyện. Tôi trân trọng giới thiệu Thanh quy như sau (ai chưa đọc được thư này có thể đọc Thanh quy ở phần đề mục Thư ngỏ) THANH QUY THỰC HÀNH YOGA THANH TRÍ   I. QUY ĐỊNH CHUNG MỤC ĐÍCH Thanh quy thực hành Yoga Thanh Trí được ban hành để nêu cao tinh thần tự giác trong hoạt động thân-ngữ-tâm của MGSN (Mật gia Song Nguyễn) ĐỐI TƯỢNG Thanh quy này áp dụng

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status