Jul 5, 2019

Posted by in Giáo điển | 77 Comments

NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN (Bài mở)

NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN

LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN

Chanhtuduy.com: Hai trò Mật Từ và Mật Hạnh Giác phát hiện thêm những sơ hở ngớ ngẩn trong ngụy kinh Vu lan bồn. Tôi giới thiệu với bạn đọc xa gần được rõ hơn về góc cạnh tâm linh nầy..

KHỞI DUYÊN

Kinh “Vu Lan Bồn”, còn gọi là “Phật thuyết Vu Lan Bồn” kinh, là một kinh được nhiều người theo Phât Giáo Đại Thừa biết đến. Thế nhưng, dù là kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa, đều phải căn cứ vào các nguyên tắc của Phật Pháp để phân định là Chân Kinh hay Ngụy Kinh (xem bài “Thế nào là kinh PHật chính thống” trên chanhtuduy.com). Bởi lẽ sau khi đạo Phật truyền đến Trung Quốc, trải qua 3 lần Pháp Nạn, kinh sách bị thiêu hủy rất nhiều, một bộ phận người Tàu lại chủ trương thuyết “Tam Giáo Đồng Nguyên” để cho rằng Phật-Lão-Nho ngang hàng với nhau. Đó là nền tảng để cho những cuốn Ngụy Kinh và Tà Luận ra đời để dìm hàng đạo Phật, mang giáo lý của ngoại đạo trộn lẫn vào trong kinh sách đạo Phật. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân là một ngụy tác điên đảo như thế.

Trước tình trạng rồng rắn lẫn lộn trong kho kinh sách của Trung Quốc, người thiếu Chánh Kiến Phật Đà sẽ có nguy cơ bị tiêm nhiễm Tà Kiến từ những bộ Nguy Kinh mà tưởng nhầm là Chân Kinh. Vô hình chung tự hại đi Thân Căn Huệ Mạng của mình mà không hề hay biết. Ngụy kinh Vu Lan Bồn là một trường hợp như thế. Trước đây, tôi cũng lầm tưởng rằng có một câu chuyện là ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ như truyền thống đã tuyên truyền, chùa chiền khắp nơi hưởng ứng. Thế nhưng, sau khi đọc được loạt bài “Ngộ nhận về kinh Vu Lan Bồn” của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn thì tôi phải giật mình nhìn lại vấn đề thực sự.

Bằng những lập luận sắc bén, bằng Tứ Y Cứ, Tứ Pháp Ấn cùng Ngũ Lượng Phương Tiện Biện Giải, bài luận của Tiên Sinh Đáo Bỉ Ngạn như chùy Kim Cang đánh nát núi Tà Kiến, phơi bày bản chất hư ngụy trái với lý Phật Đà của kinh Vu Lan Bồn. Tôi hết sức ngưỡng mộ tinh thần “Tác pháp chiếu quang” của tiên sinh, cũng như ba lời thệ nguyện đầy dũng mãnh của một bậc Tuệ Tri Thức đương đầu với thế lực Tà Kiến mà bản ngụy kinh này đã tạo ra.

Noi theo tấm gương tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, tôi cũng muốn đóng góp những điểm nghi vấn của mình về bản ngụy kinh này, đặc biệt là về mặt thời gian mâu thuẫn trong kinh. Con cầu nguyện Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho con hoàn thành bài viết này.

NHỮNG CHI TIẾT SƠ HỞ PHƠI BÀY THỰC SỰ LÀ NGỤY KINH

Thông thường, trong kinh điển nhà Phật có một số chi tiết có thể giúp người đọc ước đoán được thời gian và địa điểm  thuyết kinh là khi nào. Ví dụ như “tại Kỳ Viên Cấp Cô Độc”, “tại núi Linh Thứu”, …Trong kinh Vu Lan Bồn, có hai mốc thời gian đáng chú ý như sau:

+ “Một thời Phật ở nước Xá Vệ, trong khu vườn Cấp Cô Độc, Đại Mục Kiền Liên, mới đắc sáu thần thông”

+ Ngày Rằm tháng Bảy.

Sau đây tôi sẽ phân tích những điểm mâu thuẫn ở cả hai sự kiện này.

 1. Mâu thuẫn trong thời điểm ngài Mục kiền liên đắc A-la-hán

Theo kinh thuyết, Ngài Mục Kiên Liên đắc sáu thần thông thì có nghĩa rằng Ngài đã đắc quả A-la-hán. Bởi lẽ Lậu tận thông, tiếng Phạn āsravakṣaya-jñānaṃ: lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn.

Căn cứ Luận câu xá quyển 27, trong 6 phép thần thông trên, 5 phép thần thông đầu thì mọi người đều có thể đạt được, duy nhất phép thần thông thứ 6 thì chỉ có những bậc thánh mới có thể đạt được.

Tuy nhiên, mâu thuẫn ở đây là thời điểm ngài Mục-Kiền-Liên đắc Thánh Quả thì Tăng đoàn mới thành lập, Phật ngụ tại thành Vương Xá, tịnh xá Trúc Lâm (Vua Tần-bà-sa-la cúng dường) chứ không phải tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc!

Theo tác phẩm “Đức Phật và Phật Pháp” của Ngài Narada Mahathera, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên gặp Phật và đắc Thánh Quả vào Hạ thứ 2 (năm 588 TCN). Còn ông Cấp Cô Độc thì đến Hạ thứ 3 mới gặp Phật.Như vậy vườn Kỳ Viên Cấp Cô Độc vào thời điểm này chưa xuất hiện, làm sao có thể thuyết kinh?

Tiếp theo, Kinh Trung A-hàm, kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên (tương đương kinh Trung Bộ, kinh Ngủ Gục) cũng như Trưởng lão kệ chú (Paramattha-dīpanī) ghi chép, sau khi xuất gia theo Phật, ngài Mục-kiền-liên thường đến thôn Kallavālamutta (Thiện tri thức thôn) quán chiếu đề mục và 7 ngày sau đắc A-la-hán ở đây. Ngài không có mặt ở vườn Cấp Cô Độc.

Bây giờ ta sẽ xem đến thời gian ngài Xá Lợi Phất đắc Thánh Quả, tức nửa tháng sau khi quy y Phật, sau Ngài Mục Kiền Liên 1 tuần. Kinh Trung Bộ xác định đó là vào thời điểm Phật thuyết kinh Trường Trảo (Dighanakha Sutra). Mở đầu kinh này nói:

“Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. “

Như vậy khi Ngài Xá Lợi Phất đắc Thánh Quả sau Ngài Mục-kiền-liên một tuần, Phật vẫn ở tại thành Vương Xá. Vậy vào thời điểm này, Đức Phật cũng như ngài Mục Kiền Liên đều không có mặt tại vườn Cấp Cô Độc như kinh Vu lan Bồn thuyết. Vườn Cấp Cô Độc cũng chưa hề tồn tại.

Có thể rằng vì Tịnh Xá Kỳ Viên-Cấp Cô Độc khá nổi tiếng trong nhiều kinh khác nên người đã soạn kinh Vu Lan Bồn thêm vào bất chấp sai sự thật? Đó là nói về mặt lịch sử, về mặt Phật học, một bậc A-la-hán, đã đắc Lậu Tận Thông thì đã trừ hết phiền não, không thể có chuyện khóc mẹ sướt mướt như thế kia. Do vậy tôi đặt vấn đề người đã soạn kinh này không hiểu gì về bậc A la hán cũng như nắm được các sự kiện vào thời Đức Phật.

 1. Có thật ngày Tự Tứ là ngày Rằm Tháng Bảy?

+  “Tự tứ tiếng Pàli Pavàranà; Phạn là pravàranà, Hán phiên âm là bát-hòa-la, bát lợi ba thích noa và dịch là tự tứ, thỉnh thỉnh, tùy ý, tùy ýsự, mãn túc, hỷ duyệt,…

Pravàranà, Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch là Tự tứ ( Ngũ phần luật 19, Đại chính 22, tr 130c). Tự là tự mình, tứ là buông ra. Nghĩa là vị tỷ kheo sau khi hạ an cư đủ ba tháng, tự mình buông ra lời nói thỉnh cầu một vị tỷ kheo khác đầy đủ năm đức, chỉ điểm những lỗi lầmcho mình qua ba mặt thấy, nghe và nghi, giúp cho mình biết và tự mình cầu xin sám hối để được thanh tịnh.”

Thời gian của ngày Tự Tứ được xác định là sau ba tháng An Cư Kiết Hạ. Truyền thống Phật giáo Nguyên thủy y cứ theo lịch này nên bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina). Nếu an cư được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 thì gọi là Tiền an cư (Purimikavassà). Còn nếu như có duyên sự không thực hiện Tiền An Cư được mà phải dời lại một tháng sau, tức bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 16 tháng 10 thì gọi là Hậu An Cư (Pacchimikāvassā).

Như vậy cả ngày Tiền An Cư và Hậu An Cư của trường phái Nguyên Thủy không có bất kỳ dính dáng gì tới ngày Rằm Tháng Bảy cả. Do vậy ngày Tự Tứ không thể rơi vào ngày 15/7. Theo truyền thống Đại Thừa thì an cư kiết hạ bắt đầu ngày 16 tháng 4 là ngày đầu an cư, đến ngày 15/7 là ngày Tự Tứ (có thể do ảnh hưởng của kinh Vu Lan Bồn). Ở đây tôi không bài xích gì lễ An cư kiết hạ theo truyền thống Đại Thừa, do tùy vào Trường phái, Quốc độ, Thời đại,… Thế nhưng đã đưa vào kinh điển thì lại khác. Lẽ nào vào thời Đức Phật, Tỳ kheo theo Đại Thừa có lễ An cư riêng, theo Tiểu thừa có lễ An cư riêng? Như vậy thì vô lý.

Vả lại Ngày Rằm Tháng Bảy lại trùng hợp đáng nghi ngờ với ngày thờ cúng ông bà tổ tiên của Trung Quốc. Lễ Vu Lan làm ra tự nhiên mà xiển dương văn hóa người Tàu.Thêm nữa, xét theo nguyên nghĩa, ngày Tự Tứ là ngày quan trọng để chư Tăng tác bạch sám hối, thế mà theo kinh Vu lan Bồn thì thành ra ngày …ăn uống linh đình, thịnh soạn thật không thể chấp nhận được.

+ Vấn đề tiếp theo, là vào thời điểm Ngài Mục-kiền-liên đắc quả A-la-hán, Tăng đoàn chưa hề có… An cư kiết hạ.

Theo Đại Phẩm Luật Tạng, trong những năm đầu thiết lập Tăng đoàn (saṅgha) đức Phật chưa chế pháp an cư, thế rồi khi mùa mưa đến cây cối mọc lên kéo theo sự sinh sôi nảy nở của vô số côn trùng. Một số đạo sỹ các giáo phái khác họ cũng có quy định an trú trong mùa mưa để tránh giẫm đạp làm tổn hại sinh mạng; thế nhưng chư tăng đệ tử Phật vẫn tiếp tục du hành trong ba tháng mùa mưa. Sự việc này đã khiến dân chúng và các giáo phái ngoại đạo kịch liệt chỉ trích. Lúc này Đức Phật mới ban hành pháp An cư kiết hạ.

http://phatgiaobinhdinh.vn/y-nghia-an-cu-kiet-ha

Như vậy, vào Hạ thứ 2, Ngài Mục-kiền-liên đắc Thánh Quả ắt hẳn chưa có pháp An cư kiết hạ cũng như ngày Tự Tứ. Những gì kinh Vu lan Bồn thuyết là sai trật hoàn toàn.

+ Vấn đề tiếp theo, ngày này trong kinh Vu lan Bồn gọi là ngày “Phật Hoan Hỷ”. Câu hỏi đặt ra là nếu ngày này một người phá Ngũ Giới, hành Thập Ác thì Phật cũng hoan hỷ hay sao? Lẽ nào Phật hoan hỷ chỉ vì Mục kiền liên cứu được mẹ mình? Hóa ra Phật vị kỷ sao?

Theo nghiên cứu của tôi, chỉ duy nhất có kinh Vu lan Bồn nói đây là ngày Phật hoan hỷ. Nhưng điều hày hoàn toàn trái với lý nhà Phật, vốn dĩ không xem trọng ngày tháng như người Tàu. kinh Tăng chi có ghi lại một thời Đức Thế Tôn trú ở Ràjagaha. Tại đấy, Ngài gọi các thầy Tỳ-kheo và dạy rằng:

“Các loài hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.

Các loài hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỳ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp”.

Như vậy, ngày nào Thân-Ngữ-Tâm thiện lành thì ngày đó là ngày lành, không phải nhất định vào ngày Rằm Tháng Bảy là Phật hoan hỷ bất chấp ngày đó chúng sanh làm ác. E rằng bản kinh Vu Lan Bồn này đã bị ảnh hưởng bởi thuyết xem ngày lành tháng tốt của người Tàu.

 1. Kết luận:

Trên đây là những lập luận của tôi chứng minh các mốc thời gian trong kinh Vu Lan Bồn phát sinh đầy mâu thuẫn. Từ việc nói sai về địa điểm ngài Mục-kiền-liên đắc Thánh Quả, cho tới việc tạo ra một ngày Tự Tứ không đúng với chế định của Đức Phật. Đó là chưa nói đến các nguyên tắc Phật Pháp bị xuyên tạc quá mức trầm trọng mà Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn cũng như Hòa Thượng Tuyên Hóa đã chỉ ra.

Tôi càng thêm chắc chắn rằng đây chính là một bản Ngụy Kinh mà người Tàu tạo ra để củng cố truyền thống Hiếu Đạo cũng như xiển dương ngày cúng giỗ cha mẹ tổ tiên của họ. Tiếc thay, truyền thống nô lệ tâm linh nặng nề đã khiến cho biết bao nhiều người Việt làm theo một cách mù quáng. Hình ảnh một bậc A-la-hán tôn quý như Ngài Mục-kiền-liên bị gắn cho sự sướt mướt ủy mị đến không thể chấp nhận. Ngày Tự Tứ với ý nghĩa cao quý trong đạo Phật giờ đã trở thành ngày cung cấp lợi dưỡng linh đình cho các chùa chiền, tự viện. Có mấy ai có thể gạt bỏ lợi dưỡng mà cất tiếng minh định Chánh-Tà cho chúng sanh?

Tôi thành tâm cầu nguyện cho tất cả những ai đã lỡ có niềm tin mê lầm vào bản Ngụy Kinh này nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, tìm về Chánh Kiến Phật Đà.

Con cảm tạ vị Thầy từ bi truyền trao cho chúng con Trạch Pháp Nhãn để chúng con thoát khỏi vũng bùn Tà Kiến, trở thành người con Phật chân chính.

Cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh.

Nguyện cho chúng sanh khổ đau được lắng dịu.

Om Ah Hum.

Chúng đệ tử Mật Từ – Mật Hạnh Giác


Bài liên quan:

NGỘ NHẬN VỀ KINH VU LAN BỒN 

Thư gửi các trò 263: THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGỤY KINH VU LAN BỒN

LẠI CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT GIÁO VẠCH TRẦN “SỰ THẬT” CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN

 1. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã có thêm những  luận chứng luận cứ để thấy được sự sớ ngẩn trong kinh Vu Lan Bồn.

  Con hoan hỷ việc noi theo gương của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, theo tinh thần Bồ đề của vị Thầy luôn vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang những tà kiến lưu truyền từ bản ngụy kinh Vu Lan Bồn của hai huynh. Bằng trích dẫn luận chứng và luận cứ theo thánh giáo lượng, hai huynh đã cho thấy được sự sai lệch về thời gian thuyết kinh, sai lệch về địa điểm Ngài Mục Kiều Liên đắc thánh quả, sai lệch sự hiểu về ngày Tự Tứ không theo chế định của Đức Phật cùng những xuyên tạc do không hiểu, không biết về Phật pháp, về luật tắc nhân quả  của những kẻ chế tác. Nhờ đó “càng thêm  chắc chắn đây chính là bản Ngụy Kinh mà người Tàu đã tạo ra để củng cố truyền thống hiếu đạo cũng như xiển dương ngày cúng giỗ cha mẹ tổ tiên của họ”

  Bạch Thầy, khi đọc bản kinh Vu lan Bồn  đến đoạn Phật dạy ngài Mục Kiều Liên “Phải toan sắm sửa chớ chầy/ Thức ăn trăm món, trái cây năm màu/ Lại phải sắm giường nằm nệm lót/ Cùng thau, bồn, đèn đuốc nhang, dầu/ Món ăn tinh sạch báu mầu/ Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng” con thấy thật trái ngược với tinh thần nhà Phật là “Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với tọa cụ”. Đồng thời Ngài Mục Kiều Liên đã xuất gia, ngài làm sao còn tích trữ tài sản để có chuẩn bị nhiều phẩm vật hậu hĩnh và linh đình như những người giàu có thế gian mới có khả năng thực hiện, điều này quả là phi lí.  Qua đó mới thấy được việc không được trang bị chánh kiến, không có trạch pháp nhãn để thấy được bản chất thật của sự vật hiện tượng sẽ dễ dàng rơi vào vũng bùn tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền trao và chúng con mỗi ngày đều được tăng trưởng chánh kiến thông qua lâu đài Duy Ma Cât Chanhtuduy.com, và thong dong bước đến thành phố giải thoát.

  Con nguyện cầu cho tất cả những ai lỡ có niều tin mê lầm vào bản Ngụy Kinh này nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, tìm về Chánh kiến Phật đà.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài. Nguyện cầu các huynh thế sự hanh thông, luôn tinh tấn thực hành pháp.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ngọn đuốc chánh kiến soi rọi muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã đóng góp thêm những luận chứng chứng minh cho sự ngụy tạo của kinh Vu lan bồn. Nếu như loạt bài “Ngộ nhận về kinh Vu lan bồn” của Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn đã sử dụng Tứ Y Cứ, Tứ Pháp Ấn cùng Ngũ lượng phương tiện biện giải để cho thấy sự bịa đặt hoàn toàn vô căn cứ, trái với giáo lý Phật đà của kinh Vu lan bồn, thì trong bài viết này, bằng cách đối chiếu những cột mốc thời gian và địa điểm xảy ra của các sự kiện, đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã chỉ rõ sự thiếu đầu tư cùng thiếu hiểu biết của kẻ ngụy tạo bộ kinh này. Sau khi thấy được những điểm mâu thuẫn mà bài viết đã phân tích và nhìn lại thực trạng về việc rất nhiều những chùa chiền vẫn đọc tụng kinh Vu lan bồn cùng với tổ chức “đại lễ Vu lan”, con mới càng thêm cảm nhận được nghiệp chướng vô minh của chúng sanh trong thời Mạt pháp. Nếu những kẻ ngụy tạo thêm thắt những cụm từ “Một thời Phật ở nước Xá Vệ, trong khi vườn Cấp Cô Độc…” vì cụm từ đó phổ biến trong kinh điển, còn những người đọc tụng liền tin đó là chân kinh mà không có sự tìm hiểu, đối chiếu nào thì chẳng khác chi bị mắc vào cái bẫy tâm lý như thể đám trẻ con chỉ cần thấy có “ông bụt hiện ra” liền cho là truyện cổ tích. Vậy nên mới thấy, vấn đề không phải tu lâu năm hay ít năm, cũng chẳng phải người tu ở chùa hay tại gia, mà phải là người có chánh tư duy trên nền tảng chánh kiến mới có thể hiểu để mà hành đúng lời Phật dạy.

  Con cầu nguyện cho thật nhiều những chúng sanh có thể tiếp cận được với ánh sáng của chánh pháp thông qua “căn phòng Duy Ma Cật” chanhtuduy.com để sớm thoát khỏi vũng bùn vô minh tà kiến và không trở thành con mồi ngơ ngác của những kẻ đội lốt tu hành mượn đạo tạo đời!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 3. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Từ , pháp huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang , góp thêm phần luận chứng để minh định chánh tà về ngụy kinh “Vu Lan Bồn” .

  Từ việc nói sai về địa điểm ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả , cho đến việc tạo ra một ngày Tứ Tự không đúng với chế định của Đức Phật thì con tin rằng bạn đọc đã khẳng định được “kinh Vu Lan Bồn” là ngụy kinh mà người Tàu tạo ra để củng cố truyền thống “hiếu đạo” củng như xiển dương ngày cúng dỗ cha mẹ , tổ tiên của họ .

  Con cảm ơn huynh Mật Từ , huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 4. Mật Linh Nguyên says:
  Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Phân tích mạch lạc, xác đáng của các huynh Mật Từ – Mật Hạnh Giác đã cho mọi người thêm hiểu biết chân thật về sự ngụy tạo của kinh vu lan, thứ là sản phẩm của sự lợi dụng Phật pháp cho những mưu đồ bất chính

  Con cảm ơn sự soi sáng của Thầy cho chúng con . Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi ích chúng sinh.

  OM MANI PADME HÙM !

  • Nguyên Thành says:

   Thực sự là như vậy, làm sao chúng ta an nhàn trên bồ đoàn mà chúng sanh bị tà trí biện thông mê hoặc? Mật Linh Nguyên đã từng tạo nhiều công đức bằng sự tác pháp chiếu quang vì bảo vệ chánh kiến. Cảm khái thay!

   • Bạch Thầy !

    Sở dĩ chúng con có được sự thăng hoa tâm thức trong quỹ đạo chánh pháp đều là đã được nhờ Thầy từ bi truyền cảm hứng. Con cảm tạ ơn Thầy !

    OM AH HÙM BENA GURU PEMA SIDDHI HÙM !

 5. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã đưa ra những luận chứng, luận cứ rõ ràng, chỉ rõ sự thiếu logic, sơ hở, minh chứng cho sự nguỵ tạo của kinh Vu lan bồn qua các yếu tố: thời gian thuyết kinh, địa điểm ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán, ngày Tự Tứ… Từ đó, cùng với bài phân tích của Đáo Bỉ Ngạn tiên sinh, người đọc có thể nhận thức rõ kinh Vu lan bồn là một nguỵ kinh. Đây quả thực không hơn gì là một món “hàng giả, hàng nhái” của người Tàu. Người Việt ta nếu không hiểu rõ, cứ chạy theo trì tụng những nguỵ kinh như vậy thì tránh sao khỏi mất phước, “sức khoẻ tâm linh” ngày càng suy kiệt.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết bài.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến lan toả muôn nơi.

  Om ah hum.

 6. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác. Bằng những lập luận sắc bén với những trích dẫn đắt giá từ nhiều Kinh điển, hai huynh đã làm rõ thêm những điểm ngụy tạo của Kinh Vu Lan Bồn, đó là sai lệch về địa điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, tạo ra một ngày Tự tứ không đúng với chế định của Đức Phật. Từ đó càng khẳng định kinh Vu Lan Bồn là loại ngụy kinh đích thực, không thể che giấu dưới lăng kính Trạch pháp nhãn.

  Cầu nguyện cho những ai đang tin lầm vào bản ngụy kinh này sẽ thức ngộ và tìm về ánh sáng Chánh pháp Phật Đà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác hanh thông trong cuộc sống thế sự và thành tựu đạo pháp.

  Om Mani Padme Hum.

   

 7. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đối với nguỵ kinh Vu Lan Bồn. Từ cơ sở bài đối luận của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn với tiêu đề “Những ngộ nhận về Kinh Vu Lan Bồn”, hai huynh đã phát hiện thêm những sơ hở của bản kinh này, làm rõ thêm tính chất nguỵ tạo của chúng như địa điểm Ngài Mục Kiều Liên gặp đức Phật tại thành Vương Xá, tịnh xá Trúc Lâm chứ không phải nước Xá vệ, vườn Cấp Cô Độc. Hơn nữa, ngài thường đến Thiện tri thức thôn quán chiếu đề mục và 7 ngày sau đắc A la hán ở đây (theo Kinh Trung A Hàm). Thời gian Ngài Mục Kiều Liên gặp đức Phật và đắc thánh quả vào hạ thứ 2 trong khi trưởng giả Cấp Cô Độc đến hạ thứ 3 mới gặp đức Phật. Cùng với đó là sự sai lệch về thời điểm ngày Tự tứ không đúng với chế định của đức Phật hay ngày “Phật hoan hỷ” nguỵ tạo. Sự sai lệch, sơ hở trầm trọng là vậy, không chỉ tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn mà ngay cả hoà thượng Tuyên Hoá đã chỉ ra nhưng không hiểu sao nhiều chùa, tự viện tại Việt Nam vẫn coi đây là bản kinh chính thống và tổ chức lễ vu lan rầm rộ vào rằm tháng 7? Không quá khó để trả lời câu hỏi này khi nhìn vào thông báo của Chùa Giác Ngộ nhân dịp Đại lễ Vu Lan và Cúng dường pháp y 2018 với số tiền đóng tối thiểu là 500.000 đồng và mức cao nhất là 10.000.000 đồng (http://chuagiacngo.com/tin-tuc/quy-dao-phat-ngay-nay/thu-van-dong-chuong-trinh-dai-le-vu-lan-va-cung-duong-phap-y-chua-giac)

  Từ đây Huệ Pháp cảm niệm ơn phước được vị Thầy từ bi trang bị chánh kiến và trạch pháp nhãn để phân biệt được chân-nguỵ, chánh-tà, thoát khỏi xiềng xích nô lệ tâm linh từ hàng ngàn năm nay mà ngay những người thân của Huệ Pháp cũng từng là nạn nhân cho tới khi được hạnh ngộ vị Thầy, trở về nương tựa nơi chân thật Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Cảm ơn hai huynh về bài đối luận sắc bén và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự trường tồn của Chánh pháp, vì lợi lạc và hạnh phúc của muôn loài chúng sanh
  Cầu nguyện bài viết này lan toả khắp muôn phương, mang lại ánh sáng chánh kiến Phật đà soi rọi cho những ai còn mê lầm tà kiến
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào cõi giới thấp
  Om Ah Hum

 8. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với công đức tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của đạo hữu Mật Từ và Mật Hạnh Giác.

  Lần này ngụy kinh Vu lan bồn lại tiếp tục bị phơi bày bản chất ngụy tạo của người Tàu nhằm lường gạt chúng sanh vì mưu đồ trục lợi. Bởi bản chất là ngụy kinh nên trước sau không khỏi sơ hở ngớ ngẩn và bị phơi bày trước lăng kính chánh kiến. Con tán thán những luận điểm cùng những luận chứng, luận cứ xác thực trong bài viết.

  Tội nghiệp cho dân mình từ bao năm nay mê muội tin theo vì tâm lý nô lệ, thiếu trạch pháp nhãn, phần vì nhiều chùa, nhiều thầy tu vẫn tổ chức lễ Vu lan hàng năm. Con tán thành nhận định “xét theo nguyên nghĩa, ngày Tự Tứ là ngày quan trọng để chư Tăng tác bạch sám hối, thế mà theo kinh Vu lan Bồn thì thành ra ngày… ăn uống linh đình, thịnh soạn thật không thể chấp nhận được.”

  Con cầu nguyện cho những lời chỉ điểm vạch trần bản chất ngụy tạo của kinh Vu lan bồn từ tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, nhất là những lời thệ nguyện của ngài ấy, cùng với bài viết này sẽ giúp chúng sanh nhận rõ chân – ngụy, chánh – tà, thôi không còn tin vào ngụy kinh này nữa mà sẽ hồi tâm chuyển ý, tìm về chánh kiến Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum!

 9. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh noi gương vị Thầy, tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn “Tác Pháp chiếu quang” ,góp thêm luận chứng, luận cứ để thêm khẳng định kinh “Vu Lan Bồn” là ngụy thư của đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác.
  Quả thật người chế tác ngụy thư ” Vu Lan Bồn” tuy rất tinh vi, họ sử dụng những cụm từ như ; “Một thời Phật ở nước Xá Vệ”, “Trong khu vườn Cấp Cô Độc”, “Mục Kiền Liên” … mà trong nhiều kinh nói đến. Nhưng vì không có sự hiểu biết nên thực chất bên trong kinh trái với lý Phật Đà, và trước đó đã bị tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn bằng những lập luận sắc bén, bằng Tứ Y Cứ, bằng Tứ Pháp Ấn, cùng Ngủ Lượng Phương Tiện Biện Giải, đã phơi bày bản chất hư ngụy .
  Nay tiếp tục bị phơi bày do thiếu tư duy, tìm hiểu, nên đã mâu thuẫn về cột móc thời gian và địa điểm khi ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, bởi lúc đó Vườn Cấp Cô Độc chưa hề tồn tại.
  Sự thật càng kinh khủng hơn, hóa ra người Tàu chế tác ngụy thư “Vu Lan Bồn” nhầm mục đích muốn xiểng dương văn hóa “hiếu đạo” của họ, bởi ngày rằm tháng bảy lại trùng hợp với ngày thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Trung Quốc.
  Vậy mà người dân Việt ta lại tin và làm theo một cách mù quáng hàng bao năm qua. Thế mới thấy, “thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng” này, bọn tà sư luôn tìm đủ mọi cách để tiêm nhiễm tà kiến từ những “ngụy kinh” khiến cho đại đa số người không được trang bị “Trạch Pháp Nhãn” nhà Phật tin lầm mà cho là “chân kinh”.
  Con cầu nguyện cho những ai đã lầm tin vào ngụy kinh Vu Lan Bồn sớm được thức tỉnh và trang bị cho mình có được Trạch Pháp Nhãn Phật Đà để bảo vệ “Thân căn ,huệ mạn” cho mình.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác. Bài viết đã chỉ ra những sai phạm ngớ ngẩn trong ngụy kinh Vu lan bồn, chứng tỏ những kẻ xuyên tạc ra kinh này thiếu kiến thức Phật học một cách trầm trọng. Những sai lầm đó là:

  _ Thời điểm ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán là vào Hạ thứ 2, ở nước Xá Vệ chưa có vườn Cấp Cô Độc, Đức Phật không thể giảng pháp ở đó. Mặt khác, lúc ấy Đức Phật ngụ tại tịnh xá Trúc lâm, đến Hạ thứ 3 mới gặp ông Cấp Cô Độc.

  _ Ngày Tự Tứ trong kinh Vu lan là 15/7, không đúng với chế định của Đức Phật. Hơn nữa ngày Tự Tứ là ngày quan trọng để chư Tăng tác bạch sám hối, không thể có chuyện ăn uống linh đình, thịnh soạn được.

  _ Vào thời điểm Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán chưa hề có ngày Tự Tứ.

  _ Kinh Vu lan cho rằng 15/7 là ngày “Phật hoan hỷ,” thật trái với lý nhà Phật, rơi vào truyền thống vô minh là xem ngày lành tháng tốt của người Tàu.

  Cảm tạ đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác vì bài viết đầy lợi lạc này. Đệ cũng cảm thấy bức xúc vì “Hình ảnh một bậc A-la-hán tôn quý như Ngài Mục-kiền-liên bị gắn cho sự sướt mướt ủy mị đến không thể chấp nhận. Ngày Tự Tứ với ý nghĩa cao quý trong đạo Phật giờ đã trở thành ngày cung cấp lợi dưỡng linh đình cho các chùa chiền, tự viện. Có mấy ai có thể gạt bỏ lợi dưỡng mà cất tiếng minh định Chánh-Tà cho chúng sanh?” Qua bài viết đệ cảm thấy mình thật may mắn vì có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, nhờ đó đệ mới phân biệt được chánh-tà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi vào cõi giới thấp.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đối với nguỵ kinh Vu Lan Bồn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết, hoan hỷ với những phát hiện và những luận chứng, luân cứ minh định những “mảng tối” sơ hở của bộ kinh vu lan bồn được ngụy tạo của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác. Có thể thấy rằng, vì ngụy tạo kinh nên không tránh khỏi những lập luận, mốc cứ thời gian hay chính đến nội dung bị xuyên tạc so theo những điểm cốt lõi của đạo Phật. Lúc đó, những điều viết ra lộ ra những mục đích riêng của một nhóm người, hay nói cách khác đó là lợi ích nhóm chứ không mang tính phổ cập đại chúng, trên tinh thần bình đẳng với mọi chúng sanh. Vì cốt lõi muốn dựa vào đạo Phật để “cài cắm” tư tưởng hiếu nghĩa của nho giáo, lão giáo nên những kẻ ngụy tạo bộ kinh đã dường như cố tình lờ đi tính vô ngã, tinh thần vô úy và đặc biệt dựa theo quyền năng của ngài Mục Kiền Liên mà ngụy tạo theo thói thường a dua của số đông hội chúng. Song, bằng những lập luận sắc bén từ bài viết, một lần nữa bộ kinh ngụy tạo là trơ trơ vô dụng trước ý nghĩa và thực tiễn nó đem lại. Nhưng ảnh hưởng của nó thì chắc cần có thêm những thời gian cần thiết để mọi người mới nhận diện ra ngụy tạo mà bỏ đi những loại hàng giả, kém chất lượng này, là nguyên nhân gieo dắt tà kiến trái với tinh thần, ý nghĩa của Phật tử chân chính.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ, đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành Phật quả.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết này. Noi theo tấm gương của vị Thầy và tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, bài viết đã đóng góp thêm những luận điểm, luận chứng sắc sảo làm lộ rõ bộ mặt ngụy tạo của bản Kinh Vu Lan Bồn này.

  Tuy rằng bản thân con chưa đọc được nhiều kinh điển, nhưng với một vị chung là “giải thoát” như Đức Phật đã khẳng định, con chưa từng nhìn thấy bộ Kinh nào có nội dung đậm màu sắc “cổ tích” như vậy. Đọc Kinh Phật mà con cứ thấy hơi hướng của những vị tiên đâu đây, hiện ra để giải quyết sự bi lụy, yếu đuối, và những nỗi niềm than khóc của chúng sanh. Trong khi đạo Phật đề cao tinh thần “tự lực hành pháp” để chuyển hóa nghiệp thì bản kinh này lại đề cao tinh thần “dựa dẫm con cái”, sẵn sàng bôi nhọ đạo lực, đạo hạnh của một bậc A la hán. Trong khi đạo Phật đề cao “duy tuệ thị nghiệp” thì bản kinh này đề cao “duy cúng bái thị nghiệp”, trong khi đạo Phật chủ trương xả ly luyến ái phàm tình thì bản kinh này lại ra sức bảo vệ, nâng niu, “cao cả hóa” duyên nghiệp thế gian.

  Bởi lẽ muốn ngụy tạo, muốn bắt chước kinh Phật chính thống để lừa người, lừa đời mà không đủ năng lực thành ra biến sản phẩm trở thành một nồi lẩu thập cẩm bởi sự “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Con đọc những phân tích, lập luận sắc bén của các huynh mà thấy thấm thía nỗi niềm xấu hỗ cho những ai đã, đang và sẽ còn ra sức “cãi chày cãi cối” để bảo vệ bản ngụy kinh này. Có lẽ rằng chỉ có thể giải thích cho sự “nhiệt tâm” của họ với bản kinh này bởi sự tương thông tâm ý giữa người sáng tạo ra bộ kinh và thế hệ thừa kế hiện nay, bởi thế mà họ chấp nhận mất đi sự khách quan, sáng suốt trong nhận thức để “cố đấm ăn xôi” với tinh thần Vu lan báo hiếu cao cả, bất diệt.

  Đạo Phật từ bi nhưng luôn song hành với trí tuệ. Nhìn lại những lập luận của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, của vị Thầy và huynh đệ Kim Cang, con thấy rằng tất cả đều dựa trên nền tảng chánh kiến Phật môn, dựa trên lăng kính “chiếu yêu” Tứ Pháp ấn, và quan trọng hơn cả, mục đích của những bài biết này hoàn toàn không nhằm bài bác tinh thần hiếu nghĩa mẹ cha, bởi đó là một trong tứ trọng ân của người con Phật. Cái mà các Ngài đã bài bác chính là tư tưởng nô lệ tâm linh, tư tưởng bi lụy hóa con người, trái với tinh thần vô úy, tinh thần dũng mãnh xả ly, tinh thần Bồ đề tâm không phân biệt và trí huệ Tánh không của đạo Phật. Do đó, những ai đã, đang và sẽ đi ngược lại với cuộc đấu tranh này, chính là đang công khai thân phận con trùng ăn thân sư tử, phá hoại chánh Pháp Như Lai của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho bài viết này được lan tỏa rộng khắp, giúp chúng sanh hồi tâm chuyển ý, lìa mê về giác.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi để khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác: “Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến.”

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã noi theo gương vị Thầy chỉ ra những điểm ngụy tạo trong kinh Vu Lan Bồn với đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà.

  Đọc những lỗi sai cơ bản và không thể chấp nhận được trong nội dung  ngụy kinh Vu Lan Bồn mà đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác chỉ ra với đầy đủ luận chứng, luận cứ làm con thấy ngao ngán và thương cảm cho những kẻ vì trục lợi bất chính, vì nô lệ tâm linh đã mù quáng không nhìn nhận ra được sự phi lý của ngụy kinh Vu Lan Bồn nên mới nhận lãnh hậu quả nặng nề vì tin lầm tà kiến do không có trạch pháp nhãn.

  Điều chua xót nhất hiện nay đó chính là những người được xem là đệ tử Như Lai, được chúng sanh tin tưởng lại không nhận ra sự ngụy tạo trong kinh Vu Lan Bồn mà vẫn tiếp tục rao giảng và truyền bá tà kiến đến cho mọi người. Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, vị Thầy và nhiều đạo huynh, đạo hữu noi theo tấm gương của Thầy đã viết biết bao nhiêu bài vạch trần sự ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn nhằm giúp chúng sanh thoát khỏi tà kiến, thoát khỏi sự xiềng xích của nô lệ tâm linh. Và ngọn lửa bồ đề tâm đả tà xây chánh vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình nơi Thầy và Mật gia Song Nguyễn vẫn cháy mãi vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của tất cả các đạo huynh, đạo hữu đã noi theo gương vị Thầy đả phá thành trì kiên cố của tà kiến một cách không khoan nhượng để loại trừ “giặc tà kiến” ra khỏi con đường Phật pháp để giúp tất cả chúng sanh được bình an và thong dong trên đạo lộ giải thoát. Bởi vì nếu “giặc tà kiến” này vẫn còn trong tăng đoàn thì đồ chúng sẽ bị cướp giật, hãi hại và thậm chí là ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của tất cả hữu tình. “Giặc tà kiến” này dù rất tinh vi, ẩn mình dưới nhiều dạng khác nhau, dưới nhiều máu áo khác nhau nhưng sẽ bị phơi bày và lộ rõ dưới lăng kính chánh kiến.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh kiến soi sáng khắp muôn nơi, xóa đi màn đêm tăm tối của vô minh, tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết một bài tác pháp chiếu quang hay với luận cứ, luận chứng sắc bén, dùng lăng kính chánh kiến chiếu thẳng vào mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn phơi bày những điểm ngụy tạo của kinh này.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác viên thành ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 15. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ vị Thầy đã cho đăng tải bài viết này trên Chanhtuduy.com để ánh sáng trí tuệ càng thêm rạng rỡ, để lăng kính chánh kiến được truyền đến chúng sanh hữu duyên.

  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo hữu Mật Từ và Mật Hạnh Giác với những luận kiến sắc bén, luận cứ, luận chứng xác đáng đã chỉ ra những sơ hở ngớ ngẫn của ngụy kinh Vu lan bồn; noi theo công hạnh Bồ đề của vị Thầy, chư Tuệ tri thức mà tác pháp chiếu quang làm lợi người, lợi mình;

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở và tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng con về hoạt động tác pháp chiếu quang: “Sao chúng ta có thể an nhàn trên bồ đoàn mà chúng sanh bị tà trí biện thông mê hoặc?”. Việc tác pháp chiếu quang, chỉ rỏ ngụy kinh, vạch trần “tà trí biện thông” của tà sư, ác tri thức mà vị Thầy, Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, chư Tuệ tri thức, các huynh đệ Kim cang Mật gia Song Nguyễn đã và đang thực hiện, hơn bao giờ hết chính là hoạt động Bồ đề tâm chân thật. Chân thật bởi đây là hoạt động ‘như lý tác ý’ theo lời Phật dạy trong Kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh; theo giáo huấn của Bồ tát Long thọ trong ‘Luận Phương tiện tâm”. Hoạt động ấy không phải vì danh lợi, được mất, hơn thua, mà là vì vận mệnh tâm linh của chúng  sanh hữu tình, nhằm giúp họ thoát khỏi tà kiến mù quáng, lìa mê quay về nẽo giác. Dẫu biết rằng hoạt động cao quý ấy sẽ không dể dàng, muôn phần khó khăn nhưng chúng con tin rằng ngọn lửa Bồ đề sẽ cháy mãi, không bao giờ nguội tắt trong tâm thức của những người con Phật chân chính.

  Con cầu nguyện Đạo sư, Bổn tôn, chư Hộ pháp Kim Cang thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy từ bi gia hộ cho hào quang Bồ đề tâm kia tiếp tục lan tỏa khắp muôn phương.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy cùng vị phối ngẫu của ngài là cô Mật Diệu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các Bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác” Những mảng tối của ngụy kinh Vu lan bồn lộ ra bởi lăng kính của chánh kiến”. Con tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã noi theo tấm gương đả tà xây chánh của vị Thầy tâm linh mà tác pháp chiếu quang. Bằng những trích dẫn từ luận chứng, luận cứ Phật môn, đã làm rõ thêm những mâu thuẫn về các mốc thời gian thuyết kinh, địa điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, cũng như ý nghĩa của ngày tự tứ trong ngụy kinh vu lan bồn hoàn toàn sai lệch với chế định của Đức Phật.

  Trong thời điểm của những ngày tháng 7 (âm lịch), thật ái ngại cho chúng sanh vô minh, khi khắp nơi các chùa chiền Hiển giáo, rầm rộ thu hút Phật tử về cúng rằm mùa Vu lan báo hiếu, một sự pha trộn nhập nhằng, giữa truyền thống đạo hiếu của người Tàu, cúng giỗ cha mẹ tổ tiên vào đạo Phật. Chúng con, những hội viên thuộc Viện ITA là những người may mắn nhất, luôn được soi rọi chánh kiến Phật đà từ vị Thầy tâm linh chân chính, thực hành theo lời dạy của Đức Phật “duy tuệ thị nghiệp”, không sa đà vào việc cúng kiếng, mà luôn coi việc chuyển hóa tâm là điều kì diệu nhất.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 17. Matlieunguyen says:
  Kính bạch Thầy.

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc bài viết ( Những mảng tối

  của ngụy kinh vu lan bồn nộ ra bởi năng kính chánh kiến ) rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của hai huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy và tiên sinh Đáo bỉ Ngạn đã tác pháp chiếu quang . Bằng những luận chứng, luận cứ cùng các mốc thời gian và địa điểm trong kinh Vu lan bồn , hai huynh đã dùng những lưỡi gươm sắc bén tràn đầy chánh kiến giáo lý Phật Đà chém nát rừng tà kiến , phơi bày ra ( sản phẩm tâm linh vu lan bồn đậm chất hàng giả, hàng nhái) .

  Pháp đệ nguyện cầu gia đình hai huynh hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi phật tánh.

  Om Mani padme Hum.

   

 18. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Những mảng tối của Ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến” của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác rồi a. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của hai huynh đã đưa ra luận chứng, luận cứ rõ ràng cho thấy những gì kinh Vu Lan Bồn thuyết là sai hoàn toàn. Cảm ơn huynh Mật Từ, Mật Hạnh Giác đã viết bài đối luận sắc bén và lợi lạc. Cầu nguyện cho bài viết được lan tỏa khắp muôn nơi. Cầu nguyện cho tất cả những ai đã lỡ có niềm tin mê lầm vào bản Ngụy kinh này nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, tìm về Chánh Kiến Phật Đà.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã đưa ra những luận cứ, luận chứng rõ ràng, chỉ rõ ra sự bất hợp lý, những thiếu xót đến mức ngớ ngẩn, vạch trần bộ mặt xảo trá của ngụy kinh Vu Lan Bồn.

  Ngay từ đầu bài viết, đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ ra sự mâu thuẫn, bất hợp lý về mặt thời gian trong kinh Vu Lan Bồn khi đối chiếu với các pháp liệu rõ ràng khác. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ rằng những lời trong kinh Vu Lan Bồn thực hoàn toàn bịa đặt. Theo những pháp liệu từ Kinh Trung A-hàm, kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên và các bản kinh khác được sử dụng làm luận chứng trong bài viết, thì Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh Quả trước thời điểm Ngài Cấp Cô Độc gặp Đức Phật. Đồng thời, tại thời điểm đó, Đức Phật vẫn đang ở tại thành Vương Xá. Kể cả thời điểm Ngài Xá Lợi Phật đắc Thánh Quả sau Ngài Mục Kiền Liên một tuần, Đức Phật vẫn đang ở tại thành Vương Xá. Như vậy, mốc thời gian mà kinh Vu Lan Bồn đưa ra “Một thời Phật ở nước Xá Vệ, trong khu vườn Cấp Cô Độc, Đại Mục Kiền Liên, mới đắc sáu thần thông” là hoàn toàn sai lệch. Đó là chưa kể đến việc kinh Vu Lan Bồn nói rằng Ngài Mục Kiền Liên khóc thương mẹ sướt mướt đã là một điều bịa đặt, một điều dối trá trong khi Ngài đã đắc Thánh Quả, đã đắc Lậu Tận Thông có nghĩa là Ngài không còn bị các mối quan hệ thế gian gây phiền não hay trói buộc nữa.

  Bên cạnh đó, trong bản ngụy kinh Vu Lan Bồn còn đề cập tới đoạn nói rằng Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên cần “phải toan sắm sửa chớ chày. Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót. Cùng thau, bồn, đèn đuốc nhang, dầu. Món ăn tinh sạch báu mầu. Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng”. Những điều này hoàn toàn tập trung vào các hoạt động, các nguyên tố thô đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong kinh Bát đại nhân giác, điều thức ngộ thứ ba: “Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu. / Tăng trưởng nhiều tội ác. / Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ. / Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp. /”. Như vậy, Đức Phật chỉ dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “Duy thực thị nghiệp” như ngụy kinh Vu Lan Bồn đưa ra.

  Hơn nữa, trong tác phẩm “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo”, Thánh tăng Thogme Zangpo cũng đã chỉ rõ: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Như vậy, những điều mà kinh Vu Lan Bồn đưa ra, cho rằng bậc Thánh như Ngài Mục Kiền Liên khóc thương mẹ, rồi phải chuẩn bị thật kỹ, thật nhiều những đồ vật nguyên tố thô như trên thì không khác nào bảo Ngài Mục Kiền Liên bám chấp vào quyến thuộc thế gian, bám chấp vào đời sống thế gian, đi ngược lại hoàn toàn lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức khác.

  Từ những điểm tham chiếu trên có thể thấy được những điều mà kinh Vu Lan Bồn đưa ra hoàn toàn bịa đặt, dối trá. Con cầu nguyện cho tất cả những ai đã lỡ lầm tin theo ngụy kinh này có thể nhanh chóng tỉnh ngộ, tìm về với con đường Chánh Pháp để không phải chịu những hậu quả nặng nề về sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ, pháp huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Những mảng tối của nguỵ kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến”.  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang, noi theo tâm gương đả tà xây chánh của vị Thầy của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác. Kinh Vu La Bồn trước đây nhờ có tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn đã bóc trần sự thật là nguỵ kinh, thì nay hai huynh đã lập luận phân tích chặt chẽ, dùng những luận cứ, luận chứng từ trích dẫn kinh điển đã cho thấy những điểm hết sức vô lý, phi logic về hai cột mốc thời gian trong kinh Vu Lan Bồn. Hàng bao nhiêu năm qua bộ kinh nguỵ tạo này vẫn tồn tại làm hại đến biết bao chúng sanh, nó giống như chiếc xiềng xích của những người nô lệ tâm linh và đồng thời cũng làm lợi không ít kẻ mượn đạo tạo đời. Con cầu mong những ai còn đang mê lầm sớm tìm đến chiếc gươm báu là bài viết tác pháp chiếu quang, dùng nó để đập tan xiềng xích, sớm lìa mê về giác. Con cầu nguyện bài viết này được lan toả khắp muôn nơi đến tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu nguyện hai huynh luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 21. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ, con xin hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã đưa ra những luận chứng chứng minh được kinh Vu Lan Bồn là ngụy tạo ,không phải xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật

  Con xin cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp lan tỏa muôn nơi

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 22. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ và tâm đắc được đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác viết và chia sẻ cho chúng con ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu và tỉnh thức giác ngộ

  Om Mani padme Hum

 23. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Mật Nguyên Tánh hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã theo gương vị Thầy có bài tác pháp chiếu quang với đầy đủ luận cứ, luận chứng đã làm rỏ thêm tính chất bịa đặt và giả mạo của bản ngụy kinh Vu lan bồn nhất là ở khía cạnh không gian và thời gian.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiến, trí tuệ từ chanhtuduy.com ngày càng tỏa khắp muôn nơi.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 24. Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết “Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính Chánh kiến”.

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác. Cùng với loạt bài gây chấn động của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, bài viết này của hai huynh đã góp thêm những luận chứng xác đáng để càng thêm khẳng định tính chất ngụy tạo của bản kinh Vu Lan Bồn, một sự ngụy tạo có chủ đích từ người Tàu, đã khiến bao thế hệ người Việt mê lầm tà kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề của truyền thống nô lệ tâm linh.

  Từ sự kiện ngài Mục Kiền Liên, một bậc A la hán tôn quý lại bị gán cho hình ảnh ủy mị, sướt mướt, yếu đuối trước quyến thuộc luân hồi, rồi thời gian ngài gặp Phật và đắc thánh quả (là vào hạ thứ hai, ngài Mục Kiền Liên đắc quả sau 7 ngày quán chiếu đề mục ở Thiện tri thức thôn) vốn không liên quan đến kỳ viên Cấp Cô Độc (lúc này còn chưa xuất hiện) lại biến thành mốc đánh dấu bản kinh ra đời; cho đến việc làm sai lệch hoàn toàn ý nghĩa cao quý của ngày Tự tứ vốn là ngày chư Tăng tác bạch sám hối để được thanh tịnh thì lại thành ra rơi trúng ngày Rằm tháng Bảy, ngày cúng giỗ ông bà cha mẹ bên Tàu, được xuyên tạc thành ngày “Phật hoan hỷ”, được biến hóa thành một dịp để chùa chiền, tự viện nhận cung cấp lợi dưỡng linh đình. Những điểm mâu thuẫn này qua các phân tích, chứng minh chặt chẽ trong bài đã cho thấy được sự thiếu hiểu biết trầm trọng về Phật học, đã vậy còn cẩu thả, cắt chỗ này ghép chỗ kia mà ngụy tạo nên một sản phẩm Vu Lan Bồn xấu xí, sai trật hoàn toàn nhằm để xiển dương ngày cúng giỗ cha mẹ của người Tàu, để củng cố truyền thống hiếu đạo (dù là ngu hiếu) của họ.

  Thật chẳng khác nào không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Kẻ ngụy tạo đã mang tâm nham hiểm như vậy, nhưng đáng buồn, đáng giận hơn là do đâu mà bản ngụy kinh này bao lâu nay vẫn cứ truyền bá rầm rộ, mỗi năm cứ đến dịp tháng 7 là cũng đều nghe đọc tụng rền rĩ! Chúng sanh nặng nghiệp vô minh, không tự phân biệt được chánh – tà, không biết đâu là chân kinh đâu là ngụy kinh, nghe thấy kinh văn do Phật thuyết thì liền tin theo. Mà không tin, không nghe theo sao được khi kinh Vu Lan là từ chùa mà thỉnh ra, lễ Vu Lan cũng là tổ chức ở chùa, do các thầy chùa chủ trì, mỗi năm một thêm long trọng, rình rang!

  “Có mấy ai có thể gạt bỏ lợi dưỡng mà minh định Chánh – Tà cho chúng sanh?”, con thấy câu hỏi này ở cuối bài quả là thấm thía. Con nghĩ rằng với những ai đã quen có lợi dưỡng linh đình như thế, thì có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ đến muốn có thêm, có hoài, chứ còn thật là khó cho họ, dù chỉ là có ít lại thôi, nói chi đến là gạt bỏ không cần lợi dưỡng nữa. Chỉ khi nào không còn nguồn cung lợi dưỡng thì mới có thể chấm dứt, xóa sổ được những mánh lới, thủ đoạn tâm linh trục lợi trên sự vô minh như thế này. Mà để được như vậy nghĩa là khi chúng sanh không còn ngộ nhận về bản kinh Vu Lan Bồn, khi chúng sanh hiểu được bản chất ngụy tạo, lường gạt của nó. Con cầu nguyện cho những ai đang trót lầm tin theo ngụy kinh Vu Lan Bồn sẽ sớm có duyên lành tiếp cận Chanhtuduy.com, đọc được loạt bài của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, và bài viết này, để phân biệt được chân – ngụy, chánh – tà, thức tỉnh khỏi “giấc mộng Vu Lan” mà tiếp nhận ánh sáng Chánh kiến Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác sớm viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Mật Mai xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang, và đưa ra những luận chứng luận cứ góp phần chứng mình kinh vu lan bồn là ngụy kinh chứ không phải từ kim khẩu của Đức Phật , mà trước đây Đáo Bỉ Ngạn đã có bài tác pháp nói về kinh vu lan bồn.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng san

  Cầu nguyện ngọn đuốc trí tuệ tỏa khắp muôn nơi. Om Ah Hum!

 26. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, tán thán thiện hạnh đạo huynh Mật Từ, Mật Hạnh Giác noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, với những luận chứng, luận cứ cho thấy sự tiêm nhiễm tà kiến từ những bộ Kinh, mà tưởng là Chân Kinh qua đó có Kinh Vu Lan Bồn bằng lập luận chặt chẽ về địa điểm, thời gian mâu thuẫn và hình ảnh của Ngày Mục Kiền Liên bị gắn cho sự sướt mướt, uỷ mị đến không thể chấp nhận được.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn Lộ Ra Bởi Lăng Kính Chánh Kiến.

  Mật Ba hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Từ, Mật Hạnh Giác noi gương Thầy tác pháp chiếu quang. Bài  viết đưa lập luận chặt chẽ chứng minh nhiều chỗ sơ hở của Kinh Vu Lan Bồn. Noi theo tiếng “hống  sử tử vương” của bài “Kinh Vu Lan Bồn Thật hay Giả”  của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn. Nay bài viết này góp phần phá tan những mê hoặc giam cầm xiềng xích tâm linh nhân loại bấy lâu nay.

  Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã vì Bồ đề tâm làm cuộc cách mạng giải phóng nô lệ tâm linh cho nhân loại. Mà hàng nghìn năm qua các thế hệ đã bị đô hộ tâm linh bởi ngụy Kinh, những hủ tục mê tín, tự hủy hoại huệ mạng của mình.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 28. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ đọc bài viết ” Những mảng tối của ngụy kinh vu lan bồn ” của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác. Hoan hỷ tán thán thiện hạnh tinh thần  viết bài tác pháp chiếu quang nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh của hai huynh. Với những phân tích, lập luận ,trích dẫn kinh điển Phật đà của hai huynh, đã cho đệ thấy rõ hơn về những mảng tối, những chỗ không rõ ràng,không chuẩn xác trong bản ngụy kinh vu lan bồn. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đọc được bài viết này để có những hiểu biết về chánh kiến, tránh xa tà kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 29. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác noi theo tấm gương của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn (phơi bày bản chất hư ngụy của kinh Vu lan bồn) đã phát hiện thêm những sơ hở ngớ ngẩn trong ngụy kinh Vu lan bồn qua những lập luận dựa trên kinh điển để chứng minh các mốc thời gian phát sinh trong kinh Vu lan bồn đầy mâu thuẫn: mâu thuẫn trong thời điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc A la hán và việc tạo ra một ngày Tự Tứ không đúng với chế định của Đức Phật để giúp những ai đã lỡ có niềm tin mê lầm vào bản Ngụy kinh Vu lan bồn này do bọn tà sư (vì lợi dưỡng hoặc thiếu Trạch Pháp nhãn, hoặc không có tinh thần “vô úy” mà không dám lên tiếng minh định bản “Ngụy kinh” này) thoát khỏi vũng bùn tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác qua bài pháp tác pháp chiếu quang giúp cho chúng sanh và cả pháp đệ hiểu được một số ý trong kinh “Vu Lan Bồn” sai lệch về địa điểm và thời gian:

  Mục Kiền Liên đắc thánh quả thì tăng đoàn mới thành lập. Phật ngụ tại thành Vương Xá tịnh xá Trúc lâm chứ không phải tại nước Xá Vệ vườn Cấp Cô Độc.

  Còn nữa tháng 7 lại trùng hợp cũng đáng nghi ngờ là ngày thờ cúng tổ tiên của người Trung Quốc , còn lễ Vu Lan nữa, qua đó mới thấy được kinh Vu Lan Bồn là ngụy kinh viết sai quỹ đạo chánh pháp nhầm gieo rắc tà kiến cho người dân Việt Nam.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con chánh kiến được bước vào căn phòng” Duy Ma Cật” thời @ hiểu được đâu là tà kiến đâu là chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự thành tựu pháp sự và những ước mơ thầm kín sẽ được thực hiện.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

 31. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã phát hiện thêm chi tiết đắt giá về thời gian, địa điểm chứng tỏ rằng Vu Lan Bồn là một ngụy kinh. Qua đây con càng thêm hãi hùng những kẻ dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, hủy báng chánh pháp, khiến cho nhiều chúng sanh phải rơi vào cõi thấp vì tin vào những điều mà họ tự ý phóng tác rồi gán mác là kinh sách đạo Phật. Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được các bài tác pháp chiếu quang của Thầy, của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn và các huynh đệ Kim cang để phân biệt được thật giả, từ đó tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình mà trả hiếu chân thật bằng cách thực hiện các loại hiếu mà hòa thượng Tuyên Hóa đã nêu ra (cận hiếu, viễn hiếu, tiểu hiếu, đại hiếu) chứ không đợi một năm tới chùa vào ngày rằm tháng 7 rồi cho là mình có hiếu.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ để thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “ Những mảng tối của ngụy kinh vu lan bồn” của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của hai huynh khi đã noi gương vị Thầy và Tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn đã tìm ra được thêm những luận chứng, luận cứ rõ ràng về những sơ hở, thiếu logic về thời gian, địa điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả A La Hán,  sự sai lệch về ngày Tự tứ không đúng với chế định của Đức Phật để một lần nữa khẳng định bản chất ngụy tạo của kinh vu lan bồn mà bấy lâu nay chúng sanh vì niềm tin mù quáng, thiếu kiến thức tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp mà nghe theo.

  Qua đây, con thấy mình thật may mắn khi nhờ được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý,  nhờ có  chanhtuduy.com mà chúng con đã được trang bị trạch pháp nhãn nhà Phật, nhờ đó mà bình an vô sự trước sự càn quyét của cơn bão “ vu lan bồn” mà lịch trình đều đặn của nó là tháng 7 âm lịch hàng năm, mỗi nơi cơn bão đi qua nó đều đã cuốn theo bao thân căn huệ mạng của những chúng sanh vô minh vào vòng xoáy của sanh tử luân hồi.

  Con cầu nguyện ngày càng có nhiều người biết tới chanhtuduy.com, để được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp từ đó có thể thoát khỏi vô mình, tà kiến mà lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 33. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với bài phân tích rỏ ràng, mạch lạc, của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã cho thấy được những sơ hở , thiếu căn cứ, của kinh Vu Lan Bồn điều đó chứng tỏ đây là nguỵ kinh, một chủ đích của người tàu đã làm mê lầm biết bao thế hệ, đánh vào tâm lý chữ hiếu của người Á đông, mặc dù là vậy nhưng ở Việt Nam chúng ta có mấy người hiểu được đó là nguỵ kinh vì họ không có được vị Thầy từ bi, trí tuệ để nhận biết đâu là chân nguỵ của kinh Phật, để truyền dạy cho chúng con, cho chúng con có được trạch pháp nhãn để nhận biết được đâu là chánh-tà giữa một rừng tà kiến bủa vây.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 34. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn” rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo huynh Mật Hạnh Giác đã phát hiện những sơ hở không đúng trong ngụy kinh Vu Lan Bồn hay còn gọi là “ Phật thuyết Vu Lan Bồn “ Bằng những trích dẫn luận chứng ,luận cứ theo thánh giáo lượng hai huynh đã chỉ ra những sai lệch  về địa điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc thánh quả ,sai lệch về ngày Tự Tứ không theo chế định của Đức Phật , cùng với những xuyên tạc do không hiểu biết  về Phật pháp ,về luật tắc nhân quả của những kẻ chế tác , bịa đặt hoàn toàn vô căn cứ trái với giáo lý Phật Đà của kinh Vu Lan Bồn .

  Sự sai lệch sơ hở trầm trọng là vậy không chỉ tiên sinh Đáo Bỉ  mà ngay cả hoà thượng tuyên hoá đã chỉ ra  nhưng không hiểu sao nhiều  chùa chiền ,tự viện tại Việt Nam vẫn coi đây là bản kinh chính thống và tổ chức lễ Vu Lan  rầm rộ vào rằm tháng bảy .

  Lần này ngụy kinh Vu  Lan Bồn đã được phơi bày và làm sáng tỏ  bản chất ngụy tạo của người Tàu nhầm lường gạt chúng sanh vì mưu đồ trục lợi bởi bản  chất là ngụy kinh nên trước sau không khỏi sơ hở ngớ ngẩn bị phơi  bày trước lăng Kính Chánh kiến .

  Con cầu nguyện những lời chỉ điểm vạch trần  bản chất ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn sẽ giúp chúng sanh nhận rõ  Chân ,ngụy ,chánh , tà  thôi không còn tin vào ngụy kinh này nữa mà hãy hồi tâm chuyển ý mà tin về chánh kiến Phật Đà .

  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã truyền tải cho chúng con những chánh kiến đầy vi diệu . Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ và đạo huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài thật ý nghĩa và lợi lạc . Cầu nguyện cho hai huynh nhiều sức khỏe ,đời đạo song hành viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 35. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi gương vị Thầy và Tiên sinh Đáo bỉ Ngạn của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác, đã viết bài ” tác pháp chiếu quang” đưa ra những luận chứng luận cứ rõ ràng chứng minh rõ bộ mặt ngụy tạo của bản văn kinh Vu lan bồn chỉ rõ thêm những sai lệch, thời gian thuyết kinh, địa điểm ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, sự sai lệch về thời điểm ngày Tự tứ không đúng với chế định của Đức Phật. Cầu nguyện bài viết này lan tỏa khắp muôn phương đến tất cả chúng sanh hữu tình đang tin lầm vào bản ngụy kinh này, sẽ sớm hồi tâm chuyển ý, lìa mê về giác.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh kiến Phật đà soi sáng khắp muôn nơi, xóa đi màn đêm tăm tối vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài nhiều lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Phadme Hum!

 36. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác . Những lập luận chặt chẽ,dưới nền tảng chánh kiến lại một lần nữa phô bày bộ mặt thật của nguỵ kinh Vu Lan Bồn . Con hiểu rằng sự thật cần được đưa ra ánh sáng ,sự thật cần được tôn trọng càng quan trọng hơn khi điều đó ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng .
  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp lan toả khắp nơi !
  Om mani padme hum !

 37. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ được đọc những chia sẻ của đạo huynh Mật Từ, pháp huynh Mật Hạnh Giác với bài viết “Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến”. Nếu trong bài tác pháp chiếu quang “Ngộ nhận về kinh Vu Lan Bồn”, Tiên Sinh Đáo Bỉ Ngạn đã dùng lăng kính chiếu yêu là Tứ Pháp Ấn, Tứ Y Cứ, Ngũ lượng Phương tiện Biện giải để phơi bày bản chất hư ngụy, trái chánh kiến Phật đà của ngụy kinh Vu Lan Bồn thì ở bài viết này chúng con càng thấy rõ hơn bản chất của thứ hàng giả kém chất lượng khi đối chiếu hai mốc thời gian đề cập trong bản kinh Vu Lan Bồn không khớp với diễn trình lịch sử các của các sự kiện liên quan đề cập trong bản kinh. Đó là thời điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, Đức Phật ngụ tại thành Vương Xá, tịnh xá Trúc Lâm (Vua Tần-bà-sa-la cúng dường) chứ không phải tại nước Xá vệ, vườn Cấp Cô Độc được nói đến trong Vu Lan Bồn, trong khi tại thời điểm này Kỳ Viên Cấp Cô Độc chưa xuất hiện. Ngày Tự Tứ là ngày để các chư tăng tác bạch sám hối thì trở thành ngày ăn uống linh đình theo kinh Vu Lan Bồn và trùng đúng dịp rằm tháng bảy có ngày thờ cúng ông bà tổ tiên của người Trung Quốc. Từ những luận chứng, luận cứ thuyết phục con đã hình dung ra động cơ viết ra kinh giả Vu Lan Bồn nhằm xiển dương văn hóa của người Tàu là hiếu đạo, bao gồm cả ngu hiếu. Người thế gian vẫn có câu “Hữu xạ tự nhiên hương”, cớ chi người Tàu phải thiếu tự tin về nền văn hóa ấy của mình đến mức phải tạo ra hàng giả là ngụy kinh núp danh Đạo Phật để lồng ghép cho những mục đích riêng của mình. Con hiểu rằng đã mất cả ngàn năm để Vu Lan Bồn, những mảng tối được phơi bày dưới ánh sáng chánh kiến. Nhưng Vu Lan Bồn cũng chính là phương tiện còn đó mang đến những món lợi dưỡng khó cưỡng cho tầng lớp thầy tu nhiều như cát sông Hằng, thì sự thực về Vu Lan Bồn sẽ vẫn còn được những kẻ “mượn đạo tạo đời” bao che, lấp liếm khiến những con bệnh “cận thị tâm linh” vẫn bị xài phải chiếc kính giả kém chất lượng. Chúng con may mắn nhường nào khi được vị Thầy trang bị trạch pháp nhãn để thoát khỏi những tấm lưới ma mị bị giăng ra bởi tà sư, được rũ bùn nô lệ tâm linh đứng lên với niềm kiêu hãnh của hành giả chân chính.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ, pháp huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài, cầu nguyện các huynh thành tựu các ước nguyện thầm kín.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được soi rọi muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum

 38. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và đạo hữu Mật Hạnh Giác đã góp thêm những luận chứng, luận điểm về sự ngụy tạo của kinh Vu Lan bằng những dẫn chứng logic đã dẫn chứng những sơ hở của kinh Vu Lan từ việc nói sai về địa điểm ngài Mục-kiều-liên đắc Thánh Quả cho đến việc tạo ra một ngày Tự Tứ không đúng với chế định của Đức Phật. Từ đó với bài phân tích của Đáo Bỉ Ngạn tiên sinh cho thấy kinh Vu Lan là hoàn toàn là bịa đặt, là ngụy kinh.
  Con cầu nguyện cho những ai đã lầm tin ngụy kinh Vu Lan có thể tỉnh thức và sớm nhận ra được và sớm có trạch pháp nhãn để có thể phân biệt được chánh tà.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn huynh Mật Từ, Mật Hạnh Giác đã viết bài, cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum

 39. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác đã noi gương vị Thầy mà ” tác pháp chiếu quang ” , cho mọi người rõ hơn về ngụy kinh Vu Lan Bồn. Bằng những luận cứ, luận chứng của mình, đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ ra được những mâu thuẫn trong kinh Vu Lan Bồn như: Thời điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả, sự sai lệch về ngày Tự tứ.

  Con cầu mong rằng ngày có càng nhiều người biết đến Chanhtuduy.com, biết đến nguồn sáng chánh pháp mà phân biệt được chân – ngụy, chánh – tà, không bị nô lệ tâm linh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ, huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu pháp sự.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 40. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài ” Những mảng tối của ngụy kinh vu lan bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến”. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu

 41. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã noi theo tấm gương vị Thầy cùng tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn mà tác pháp chiếu quang, các huynh đã đưa ra thêm những luận chứng, lận cứ Phật đà để minh định chánh tà, chứng minh những sơ hở của bản kinh này, giúp chúng sanh thấy được sự sai lệch, bịa đặt của ” Kinh Vu Lan Bồn ” trái với giáo lý Phật đà, từ đó càng tăng thêm sự khẳng định “Kinh Vu Lan Bồn”  là nguỵ kinh.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ cùng huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết : “Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến” của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác ạ.
  Trước đây, tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, vị Thầy và huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn đã đưa ra nhiều luận điểm sắc bén phủ nhận tính chân thực của kinh Vu Lan Bồn. Đến nay, bài viết của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác lại tiếp tục góp thêm những luận chứng xác đáng cho thấy nhiều điểm bất hợp lý trong ngụy kinh này:
  – Mâu thuẫn trong thời điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán.
  – Ngày 15 tháng Bảy không phải là ngày Tự Tứ.
  Dưới lăng kính chánh kiến, từng lớp mặt nạ giả tạo của ngụy kinh Vu Lan Bồn dần bị rơi rụng, để lộ ra bản chất xấu xí bên trong. Lẽ ra, thứ “hàng giả” này phải được tiêu hủy để bảo vệ vận mệnh tâm linh cho người tu, thế nhưng “mấy ai có thể gạt bỏ lợi dưỡng mà cất tiếng minh định Chánh -Tà cho chúng sanh”
  Tháng Bảy lại đến, trong khi nhiều chùa chiền, tự viện rầm rộ chuẩn bị tổ chức đại lễ Vu Lan thì tại Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang lại tiếp tục miệt mài đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang với tinh thần vô úy và tâm Bồ đề với chúng sanh vô minh.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả những ai lỡ có niềm tin mê lầm vào bản Ngụy Kinh này nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, tìm về Chánh Kiến Phật Đà.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Từ và Mật Hạnh Giác đã chỉ rõ sự sai lệch với về mốc thời gian và địa điểm trong kinh Vu Lan Bồn. Điều này càng minh chứng thêm sự ngụy tạo mà tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn đã chỉ rõ ngụy kinh Vua Lan Bồn bằng lập luận tứ y cứ, tứ pháp ấn, cùng với ngũ lượng phương tiện biện giải.

  Thật đau lòng, thương xót cho chúng sanh bị mê lầm bởi tà sư làm những điều tà kiến nên càng làm càng mất phước đến âm phước, phạm lỗi trầm trọng là phỉ báng Đức Phật. Vì Đức Phật đã khẳng định : “ Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”.

  Cầu nguyện đau khổ chúng sanh được lắng dịu và tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM

 44. Mật Khả Tuệ says:

  Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã phát hiện thêm những mảng tối của nguỵ kinh Vu lan bồn. Dựa theo thánh giáo lượng, bằng những luận cứ, luận điểm chặt chẽ, xác đáng, hai huynh đã chỉ ra được những sơ hở về thời gian và địa điểm. Đó là mâu thuẫn trong thời điểm ngài Mục kiền liên đắc A-la-hán, về ngày Tư Tứ. Những điểm sai lệch trên chứng tỏ âm mưu của người Tàu, chúng tạo ra bản nguỵ kinh này nhằm củng cố truyền thống Hiếu Đạo cũng như xiểng dương ngày cúng giổ cha mẹ tổ tiên. Phật tử ngày nay do thiếu chánh kiến, cứ mãi tụng bản nguỵ kinh này mà không rằng sức khoẻ tâm linh của họ ngày càng đi xuống. Chúng con kiếp này may mắn được hạnh ngộ vị Thầy, được vị Thầy dìu dắt, được trang bị trạch pháp nhãn, phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 45. Mật Định Thuần says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ với chia sẻ của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết: “NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN”

  Pháp đệ cầu nguyện  huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 46. Lan Trần says:

  Mô Phật,

  Mật Tuệ Tri hoan hỷ với thiện hạnh khảo cứu, nghiên tầm giáo điển của hai huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác. Ngọn đuốc chánh kiến này rực rỡ quá, không một tư duy tà vạy nào có thể bẻ bai được khi luận chứng, luận cứ đầy đủ.

  Đệ cũng lấy làm lạ khi Phật từng huyền ký rằng thời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, người tu đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm thì “kiếm đâu ra” 10 phương tăng như bản Ngụy Kinh đòi hỏi? Phật đã thấu thị đời vị lai rõ ràng như vậy lẽ nào lại đưa cho chúng sanh bài toán hóc búa đến vậy? Thế mà người đời nay chẳng cẩn biết chân – ngụy thế nào, mô tê ra sao chỉ hùa nhau làm theo số đông.

  Đệ hy vọng công trình khảo cứu này được phổ biến rộng rãi để chặt đứt xiềng xích tà kiến đã trói buộc chúng sinh trong đêm dài sanh tử.

  Cầu nguyện hai huynh đời đạo song hành, hanh thông thế sự.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 47. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết: ” Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến” rồi thưa Thầy.

  Con tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật hạnh Giác đối với ngụy kinh vu lan bồn. Bằng những luân cứ, luận chứng thuyết phục được trích dẫn từ kinh điển đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã lam rõ thêm những điểm ngụy tạo của kinh vu lan bồn; Đó là: nói sai về địa điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc thánh quả, cho tới việc tạo ra một ngày Tự Tứ không đúng với chế định của Đức Phật. Từ đó, con càng khẳng định thêm: Kinh vu lan bồn là một bản ngụy kinh mà người Trung Quốc tạo ra để củng cố truyền thống “hiếu đạo” cũng như xiển dương ngày cúng giỗ cha mẹ tổ tiên của họ!. Sự sai lệch, sơ hở trầm trọng của kinh vu lan bồn đã được tiên sinh Đáo Bí Ngạn và Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ ra. Tuy nhiên, do bị “nô lệ tâm linh”nên nhiều chùa, tự viện tại Việt Nam vẫn coi đó là bản kinh chính thống và tổ chức lễ vu lan vào rằm tháng bẩy âm lịch hàng năm.”Nếu xét theo nguyên nghĩa, ngày Tự Tứ  là ngày quan trọng để chư Tăng tác bạch sám hối, thế mà theo kinh vu lan bồn thì thành ra ngày… ăn uống linh đình, thịnh soạn thật không thể chấp nhận được”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện chi đao huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác tinh tấn thực hành pháp, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 48. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Những lập luận của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã chỉ ra những sai lệch về thời gian Phật thuyết kinh Vu lan bồn, địa điểm ngài Mục Kiền Liên đắc thánh quả và sự ngụy tạo ra 1 ngày tự tứ không đúng với chế định của Đức Phật (bóp méo thành 15 tháng 7).

  Ngày 15 tháng 7 theo truyền thống Trung Quốc là ngày cúng giỗ cha mẹ tổ tiên của các nhà sư Trung Quốc. Họ đã lợi dụng tín ngưỡng dân gian, lợi dụng niềm tin tâm linh vào Phật pháp của những Phật tử và lừa gạt họ với mục đích là cung cấp lợi dưỡng cho mình. Những người ngụy tạo ra Vu lan bồn không hiểu biết tường tận về Phật Pháp và xuyên tạc những lý nhà Phật quá sức trầm trọng. Hình ảnh ngài Mục Kiền Liên đã đắc thánh quả báo hiếu mẹ một cách ủy mị và phàm phu thật trái với chánh tư duy nhà Phật. Theo kinh điển đạo Phật, 1 người đắc thánh quả thì 9 đời tổ tiên dòng họ đều được siêu thăng thì mẹ ngài không thể ở địa ngục.

  Ở Việt Nam, bộ kinh này đã đi vào truyền thống từ lâu. Nhiều hoạt động mê tín như cúng tiền, nhờ thầy cúng dùm, cúng sao, cầu an, phóng sanh…đã biến Phật tử trở thành những nô lệ tâm linh, không đem lại lợi ích gì mà còn làm ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang noi gương vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tiếp cận được ánh sáng Phật Pháp thông qua trang mạng chanhtuduy.com để được tỉnh thức và quay về với quỹ đạo chánh pháp.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ và đạo huynh Mật Hạnh Giác. Bài viết với những dẫn chứng xác đáng như tiếp thêm một nguồn sưc mạnh to lớn cho cây chùy chánh kiến đập tan bức tường thành tà kiến trong mùa tháng 7 giông bão này.

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tiếp cận với chánh kiến thông qua trang mạng chanhtuduy.com.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ

 51. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc bài viết này rồi ạ. Cảm ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ và  huynh  Mật Hạnh Giác với những  luận  chứng ,luận  cứ  thuyết phục  được  trích dẫn  từ  kinh điển và  chỉ  rõ  những  sơ  hở , sai lệch  của  ” kinh Vu  Lan  Bồn”

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  om Mani padme hum

 53. Mật Tịnh Pháp says:

   

   

   

   

   

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đoc bài này rồi ạ.Con thành tâm tán thán 2 vị Thầy bậc tuệ tri thức đã vạch trần kinh vu lan là nguỵ kinh(là giả).Nhờ Thầy dạy bảo nghiêm khắc mà 2 học trò (huynh đệ) Mật Từ,Mật Hạnh Giác đã dùng ngòi bút của mình viết lên ,vạch rõ những chi tiết,thời gian …

   

  Con cố gắng học nhiều hơn nữa.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Nguyen Con và tất cả chúng sanh tỉnh thức giác ngộ

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 54. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã phát hiện ra những mảng tối của nguỵ kinh Vu Lan Bồn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật !

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài: “Những mảng tối của ngụy kinh Vu Lan Bồn lộ ra bởi lăn kính Chánh kiến”.

  Đệ cảm ơn hai huynh đã có những luận chứng, luận cứ phân tích về những chi tiết mâu thuẫn về thời gian và địa điểm trong kinh Vu Lan Bồn, từ đó giúp chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này sẽ hiểu được kinh Vu Lan Bồn là “ngụy kinh mà người Tàu tạo ra để củng cố truyền thống Hiếu Đạo cũng như xiển dương ngày cúng giỗ cha mẹ tổ tiên”. Điều này làm cho chúng sanh mê mờ, tin theo tà kiến thì sẽ mãi trôi lăn trong lục đạo luân hồi.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho hai huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Tịnh Hải says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN” mà Vị thầy đã cho đăng rồi ạ

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã viết bài viết này, bổ xung thêm những luận chứng luận cứ để cho thấy những sai lệch nghiêm trọng trong ngụy kinh Vu Lan Bồn.

  Xuất phát từ mục đích chính trị, các triều đại phong kiến Trung Hoa luôn định hướng và đề ra những chính sách phục vụ cho việc cai trị, ổn định xã hội, mà trong đó điển hình là Khổng giáo hay Lão giáo với việc đề cao lòng trung thành, trung hiếu cùng sự tôn kính từ vua cho đến ông bà, cha mẹ …

  Khi Phật giáo được truyền vào Trung Hoa, đồng thời với việc dịch thuật kinh điển chính thống thì việc sửa đổi làm sai lệch nội dung kinh hoặc ngụy tạo kinh cũng cũng được tiến hành không nằm ngoài mục đích trên.

  Trong bài viết này, huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã noi theo gương của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, theo tinh thần Bồ đề của vị Thầy luôn vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang những tà kiến lưu truyền từ bản ngụy kinh Vu Lan Bồn. Bằng những trích dẫn luận chứng và luận cứ theo thánh giáo lượng, hai huynh đã đóng góp thêm những luận chứng chứng minh cho sự mâu thuẫn và bất hợp lý về mốc thời gian và địa điểm sảy ra của các sự kiện trong nội dung kinh Vu lan bồn.

  Ngoài ra con thấy:

  1- Nội dung kinh có đoạn khi ngài Mục Kiều Liên dùng “đạo nhãn” nhìn thấy mẹ mình bị đói liền mang cơm tới cho mẹ ăn. Thật vô lý khi một người đã đạt đạo quả như ngài, thấu suốt các cõi giới mà không hiểu rằng thức ăn cõi người và cõi ngạ quỷ là khác nhau. Như vị Thầy trong 12 bài “quỷ sự” đã nói rất rõ theo chánh kiến là ngạ quỷ chỉ dùng “hương thực”, chứ đâu có dùng “đoạn thực” như người thế gian.

  2- Một bậc A-la-hán như ngài Mục Kiều Liên là đã dứt trừ phiền não sao lại rơi lệ khóc than sướt mướt như một kẻ còn vô minh để rồi chạy về dương thế để “mách” với Phật. Không lẽ người như ngài không hiểu rằng: đâu chỉ một người mẹ mà ngài đưa cơm là mẹ ngài, còn những chúng sanh khác đã từng là mẹ ngài trong những kiếp khác thì ngài có nhìn thấy họ không, có thấy họ đói khổ không – và ngài có cứu họ không !

  Những điều bất hợp lý ở kinh Vu lan bồn mà tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn, sau đó là hai huynh đã nêu ra rất rõ ràng và đầy tính thuyết phục như vậy, nhưng đến giờ tại sao lại vẫn có những người, dù đang là bậc này bậc nọ, đầu tròn vai vuông … vẫn lên giọng rao giảng với những lời lẽ biện minh: “Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn – Mục Kiền Liên Là Ai – Thích Phước Tiến 2016” ttps://www.youtube.com/watch?v=mAyCjS3Au0I. Hoặc nếu gõ từ khóa “kinh vu lan bồn” sẽ ra bạt ngàn những thứ liên quan:”Tụng Kinh Vu Lan Bồn (Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân) Thượng tọa – Thích Trí Thoát trì tụng”, “Phật nói kinh Vu Lan Bồn và Kinh báo hiếu công ơn cha mẹ” …

  Với những lý lẽ biện minh kiểu như:

  – Kinh Vu lan bồn đề cao hiếu nghĩa với cha mẹ – Rất tốt, bởi Đức Phật đã dạy về bốn ơn nặng (được gọi là tứ trọng ân gồm: Ơn tổ quốc, ơn Phật, Tổ, Thầy, ơn ông bà, cha mẹ, v.v…, ơn chúng sinh)- Nếu tốt như vậy, đúng “đạo” như vậy thì có thể danh chính mà tự xưng, sao phải núp bóng kinh Phật để làm điều giả mạo.

  – Do thời thế và đời thay đổi nên pháp phải thay đổi theo “vạn pháp tùy duyên” mà Phật đã nói – vì thế nên sửa lại, lồng tư tưởng Nho giáo và viết thêm kinh cho phù hợp sao !

  ….

  Xin thưa ! tất cả chỉ là ngụy biện của các ngài, để bảo vệ cho những mục đích:

  – Thuyết phục và lôi kéo Phật tử, chúng sanh khi họ vẫn mê lầm, lợi dụng cái “ái ngã” của họ

  – Tạo quyền thế cho giới tăng sĩ tà đạo

  – Đem lại nguồn lợi vật chất cho giới tăng sĩ tà đạo và bọn kinh doanh kiếm lời (cúng dường, làm lễ, bán sách “kinh’, bùa chú, đồ thờ cúng…)

  ….

  Như vậy, kinh Vu lan bồn và cùng với những mục đích, sự lợi dụng “ăn theo” đã thực sự làm mất đi giá trị căn bản của đạo đức (trong cả giới tăng sĩ tà đạo và chúng sanh hữu tình), làm ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của chúng sanh khi dẫn dắt họ vào con đường mê lầm, tà đạo, làm mất đi giá trị đích thực của lộ trình hướng đến giác ngộ và giải thoát mà Đức Phật mong muốn chúng sanh hướng đến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

 57. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh,công đức viết bài tác pháp chiếu quang đả phá tà kiến,noi theo tấm gương của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn ,noi theo tinh thần Bồ đề của vị Thầy giúp chúng sanh lìa mê về giác của đạo huynh Mật Từ, pháp huynh Mật Hạnh Giác đã góp thêm những luận chứng, luận cứ chứng minh những gì kinh Vu Lan Bồn thuyết là sai trật hoàn toàn.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác về bài viết ý nghĩa lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 58. Mật Bích Thuỷ says:
   

   

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết : “ NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGUỴ KINH VU LAN BỒN “ rồi ạ .

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác . Bằng những luận chứng , luận cứ xác đáng , với những trích dẫn từ kinh điển hai huynh đã chỉ ra những điểm sai lệch trong ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn .Nhằm góp phần đập tan thành trì tà kiến của những kẻ ác tri thức mượn đạo tạo đời với phương tiện là ngụy kinh Vu Lan Bồn trong suốt hàng nghìn năm qua .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã viét bài thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 59. Mật Tuệ Linh says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ bài viết của đạo huynh Mật Từ và Pháp huynh Mật Hạnh Giác. Noi theo phương pháp dạy của Thầy nên bài viết tác pháp chiếu quang đầy tính thuyết phục về luận điểm, luận cứ rõ ràng sự ngụy kinh vu lan bồn. Cảm ơn huynh chia sẻ bài viết sâu sắc để chúng đệ mở rộng Trạch nhãn pháp trước những tà kiến. Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ. Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự và đi theo bước chân vị Thày cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 60. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công đức của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác qua bài viết “NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN” với những luận kiến sắc bén, luận chứng, luận cứ xác thực khẳng định kinh “Vu lan bồn” là ngụy tạo có chủ đích của người Tàu nhằm lường gạt chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 61. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 62. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ bài viết của đạo huynh Mật Từ và Mật Hạnh Giác qua bài viết :Những Mãng Tối Của Ngụy Kinh Du Lan BỒN Lộ Ra LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN;qua bài viết của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác cho chúng con hiểu thêm về ngụy kinh VU LAN BỒN ạ.con thành tâm cảm ơn vị Thầy tôn quý ạ đã cho chúng con hiểu thêm về ngụy kinh VU LAN BỒN sắp tới của mùa vu lan tháng 7 này ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho chúng sanh được uống cam lồ,can cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 63. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Om mani padme hum.

 64. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác đã đưa ra những luận cứ, luận chứng rõ ràng, chỉ ra sự mâu thuẫn và trái với quỹ đạo Chánh pháp của ngụy kinh Vu Lan Bồn.

  Chỉ bằng việc đối chiếu thời điểm mà Ngài Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán đề cập trong kinh Vu Lan Bồn với thời điểm được đề cập trong tác phẩm “Đức Phật và Phật Pháp” của Ngài Narada Mahathera, Kinh Trung A-hàm, kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên, Kinh Trung Bộ đã làm lộ rõ sự mâu thuẫn của ngụy kinh Vu Lan Bồn. Bởi vì thời điểm mà Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả thì lúc đó vườn Cấp Cô Độc chưa hề xuất hiện. Chỉ riêng điểm này thôi đã tố cáo sự sai lệch, không đúng lịch sử của ngụy kinh Vu Lan Bồn. Đó là chưa kể, khi Ngài Mục Kiền Liên đã đắc Thánh quả, tức là là Ngài đã đắc Lậu Tận Thông thì đã trừ hết phiền não luân hồi nên không thể có chuyện khóc thương mẹ sướt mướt như ngụy kinh Vu Lan Bồn nói đến. Bên cạnh đó, những phát hiện của đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác trong bài đã nói rõ nguyên nghĩa của ngày Tự Tứ là ngày để các chư tăng tác bạch sám hối, để từ đó biết quán xét lại mình mà sửa đổi những lỗi lầm của bản thân, chứ không phải là ngày để các chùa chiền, tự viện lấy đồ lợi dưỡng từ các Phật tử, tổ chức ăn uống như ngụy kinh Vu Lan Bồn đề ra. Và theo luận cứ, luận chứng của Đại Phẩm Luật Tạng thì thời điểm Ngài Mục Kiền Liên đắc Thánh quả thì chưa hề có pháp An cư kiết hạ cũng như ngày Tự Tứ. Điều đó càng tố cáo sự sai lệch hoàn toàn của kinh Vu Lan Bồn. 

  Từ những điểm tham chiếu trên, con nhận ra rõ thêm sự sai trật trầm trọng của ngụy kinh Vu Lan Bồn, sai lệch về cả quỹ đạo Chánh Pháp cũng như thời điểm lịch sử Phật Pháp. Điều đó càng khẳng định hơn, kinh Vu Lan Bồn là ngụy kinh, được tạo ra chỉ để nhằm gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, lợi dụng sự yếu mềm, thiếu trạch pháp nhãn của người dân để trục lợi cá nhân, cục bộ cho những kẻ tà sư, tà kiến. Con cầu nguyện nhiều bạn đọc và chúng sanh hữu duyên khắp muôn nơi sẽ tiếp cận và đọc rõ bài viết này để hiểu, không còn đi theo truyền thống nô lệ tâm linh này nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi khi đọc bài viết này ạ.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ và pháp huynh Mật Hạnh Giác, bằng những luận chứng luận cứ phật đà sắc bén đã chỉ ra kinh vu lan bồn là ngụy kinh do bọn tà sư viết nên hù dọa chúng sanh nhằm mục đích có lợi cho họ, bài viết như là ánh sáng chánh kiến sẽ xé tan màng đêm vô minh tà kiến,  sôi rọi cho những người con phật chân chánh có được hành trình trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 67. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah . Mật Thúy rất hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo  huynh Mật Từ và huynh Mật Hạnh Giác . Cảm ơn hai huynh đã phân tích cho Mật Thúy hiểu thêm về kinh du lan buôn là ngụy kinh trái với chánh kiến Phật đà . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 68. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status