Sep 30, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 4 Comments

DUYÊN CHỒNG VỢ

DUYÊN CHỒNG VỢ Bấm vào link sau để nghe: Duyên Chồng Vợ – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Duyên Chồng Vợ – phần 2 – hết  


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status